Provincie stelt €4 miljoen beschikbaar voor woningbouwplannen

6 juli 2020

Subsidieregeling Stimulering Wonen 2020 - 2023

De Provincie Limburg vindt het belangrijk dat woningbouwplannen voor de sociale huur en middenhuur, met huurprijzen tussen de €700 en €1000, van de grond komen. De behoefte aan woningen in deze sector is groot. Met de vaststelling van de Limburgse Agenda Wonen 2020-2023 door het Limburgs Parlement op 29 juni 2020 wordt er voor deze categorie een nieuwe subsidieregeling opengesteld. Hiermee wil de Provincie Limburg plannen stimuleren met extra kwaliteit én plannen die tegemoet komen aan specifieke behoeften, zoals zorgwoningen en concepten op het gebied van flexwonen, maar ook aan innovatieve concepten.

Gedeputeerde Dritty: “Met deze regeling willen we diverse partijen motiveren te bouwen in het segment voor speciale doelgroepen in de sociale- en middenhuur. Het realiseren van woningen in deze categorie zorgt er ook voor dat de doorstroming op de woningmarkt bevorderd wordt: de juiste woning op het juiste moment op de juiste plek”.

De regeling

De regeling staat open voor rechtspersonen, privaatrechtelijk of publiekrechtelijk, zoals stichtingen, verenigingen, coöperaties, gemeenten en corporaties. De Provincie Limburg wil graag ook burgerinitiatieven, die voldoen aan de voorwaarden, ondersteunen.

De regeling bestaat uit twee onderdelen. De eerste betreft de subsidie voor het voorbereiden van bouwplannen voor speciale woonprojecten. Deze subsidie bedraagt maximaal 50% van de voorbereidingskosten met een maximum van € 10.000,-. Het tweede deel is subsidie voor het realiseren van speciale woonprojecten voor sociale en middeldure huurwoningen. Deze subsidie is maximaal € 12.500,-- per woning en maximaal € 200.000,-- per project en initiatiefnemer. Voordat overgegaan wordt tot subsidieverstrekking vindt vooroverleg plaats. Tijdens dit overleg wordt beoordeeld of het project voldoet aan de doelstellingen en criteria.

De subsidieregeling gaat in op 06 juli 2020. Op Subsidieregeling Stimulering Wonen 2020 - 2023 kunt u terecht voor meer informatie.