Limburgse Onderwijsaanpak Openbaar Vervoer

Gepubliceerd op 3 juli 2020 (om 14:00)

Integrale aanpak in de regio werkt
Dankzij de samenwerking tussen Limburgse onderwijsinstellingen (MBO/HBO en Universiteiten), de vervoerders (NS en Arriva) en de Provincie Limburg kan de bereikbaarheid van onderwijsinstellingen na de zomer voor studenten en medewerkers worden gegarandeerd. Een van de concrete afspraken is bijvoorbeeld dat er 30 minuten verschil is in de starttijden van de scholen in Zuid-Limburg.

Regie

Limburg kent met zijn 4 Brightlandcampussen, universiteiten, Hogescholen en MBO-instellingen een zeer goed ecosysteem voor innovatie en kennisuitwisseling en -vergaring. Dat vereist een goede bereikbaarheid voor studenten en werknemers. De Provincie Limburg heeft proactief de regie genomen door alle partijen bijeen te roepen en een gerichte set van afspraken te maken. Afspraken omtrent de bereikbaarheids- en onderwijsaanpak kansen in heel Limburg. De samenwerking smaakt naar meer en wordt in de toekomst verder uitgebouwd. Naast het goed bereikbaar houden van de onderwijsinstellingen wordt het openbaar vervoer optimaal benut doordat grote pieken worden voorkomen. Tevens worden stappen gezet in de verduurzaming van mobiliteit waardoor het leefklimaat verbetert.

Uniek

Door proactief handelen wist de Provincie Limburg de onderwijsaanpak OV (openbaar vervoer) te versnellen en de partijen optimaal te verbinden voor een gecoördineerde aanpak. Niet iedere onderwijsinstelling hoeft apart met de vervoerder af te stemmen en niet iedereen hoeft het wiel uit te vinden. Binnen Nederland is deze onderwijsaanpak uniek, omdat het een samenwerkingsaanpak is die Limburg en Brabant gezamenlijk voor heel Zuid-Nederland regisseren. Het reeds functionerende netwerk en het aanwezige vertrouwen maakte deze opschaling mogelijk.

Duurzame mobiliteit

De Limburgse gemeenten worden ook bij deze aanpak betrokken via de Regionale Mobiliteitsoverleggen (RMO’s). Daarbij wordt gekeken naar samenhang met de gemeentelijke plannen tot het stroomlijnen van de vervoersbehoeften en het stimuleren van duurzame mobiliteit. Daarbij wordt gedacht aan het aansporen van studenten en medewerkers om de auto te laten staan, vaker het OV of de fiets te nemen en waar mogelijk te lopen. Ook worden (deel)fietsen onder de aandacht gebracht tijdens de introductieweken (Inkom).