LEADER-subsidie voor Smaaktheater en Clemenspark

Gepubliceerd op 30 juli 2020 (om 12:30)

Uitvoering programma LEADER Zuid-Limburg in stroomversnelling

Met het positief advies om aan beide projecten € 110.000,- subsidie toe te kennen, zowel aan het ‘Smaaktheater’ in de voormalige watertoren Reus van Schimmert als aan het ‘Clemenspark’ in Brunssum, heeft de Lokale Actiegroep (LAG) van LEADER Zuid-Limburg op woensdag 27 juli 2020 een belangrijke volgende stap gezet in de uitvoering van haar programma.
In 2020 zijn naast het Smaaktheater en het Clemenspark ook onder meer de projecten ‘Blindentuin’ in Berg en Terblijt, ‘Beegse Maasvallei’ in Grevenbicht en ‘E-bike safari’s’ in het Land van Kalk (Voerendaal - Simpelveld) al gehonoreerd. Daarmee komt het programma LEADER Zuid-Limburg en de uitvoering daarvan in een stroomversnelling.

Kracht LEADER

LAG-voorzitter Hub Meijers: “De kracht van het LEADER-programma is dat naast burgerinitiatieven tevens de samenwerking van innovatieve ondernemers wordt beloond. In Schimmert worden daardoor Zuid-Limburgse streekproducten bij een breed publiek onder de aandacht gebracht. Daarnaast is het een goede zaak dat het LEADER-programma - zoals in Brunssum het geval is - actieve burgers helpt om hun droom te verwezenlijken.”
Gedeputeerde Hubert Mackus, verantwoordelijk voor het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) waar LEADER Zuid-Limburg deel van uitmaakt, reageert: “Het Smaaktheater in de Reus van Schimmert wordt een veelzijdig eigentijds podium voor alles wat het Zuid-Limburgse landschap aan eigen producten voortbrengt. Het Clemenspark is eveneens bijzonder: op deze historische locatie in Merkelbeek is vanuit de lokale gemeenschap een waardevol landschappelijk initiatief gegroeid. Door de gekozen opzet van onderhoud en beheer blijft die gemeenschap duurzaam verbonden aan dit voormalige kloosterpark.”

Smaaktheater in Reus van Schimmert

De Reus van Schimmert in de gemeente Beekdaelen wordt een platform waar streekproducten en regionale producenten op de kaart worden gezet met als motto: eten en drinken van zover je kunt kijken. De voormalige watertoren biedt rondom uitzicht op de Euregio tot ruim 46 kilometer afstand. Eind dit jaar vindt ook op kleine schaal het telen en de verkoop van streekproducten plaats. Ook zijn er arrangementen, workshops en educatieve activiteiten en wordt er een brasserie geëxploiteerd. Het Smaaktheater waarvoor de LEADER-subsidie is toegekend wordt gerealiseerd en ingericht in het voormalige watervat van de watertoren. Hier worden het concept van de Reus van Schimmert evenals de streekproducten interactief gepresenteerd. Dit alles beleeft de gast in 4-dimensies met gebruikmaking van beeld, geluid, smaak en reuk.

Clemenspark Merkelbeek

Het LEADER-project Clemenspark in Brunssum omvat op het perceel van een voormalig kloostercomplex de inrichting van een dorpsboomgaard, kloostertuin, een amfibieënpoel en een houtwal (als ecologische verbinding tussen het beekdal en het plateau); evenals de aanleg van hagen en bloemenranden die de vroegere kloostervleugel en paterskerk zichtbaar maken. De hoogstamboomgaard wordt een sociale dorpsboomgaard waarbij de deelnemers meehelpen aan verzorging, oogst en het samen verkopen of verwerken van de oogst. Daarmee worden vrijwilligers en buurtbewoners blijvend actief betrokken bij de inrichting en het beheer. De kloostertuinen krijgen een belangrijke educatieve functie en worden ingericht met kruidenperkjes. Daarnaast wordt er een eco-leertuin voor educatieve activiteiten gerealiseerd met insectenlokkende planten om de biodiversiteit in het park te verhogen. Verder worden er nestkasten, broedstoven en andere onderkomens voor dieren geplaatst. Ook de kikkerpoel speelt een belangrijke rol bij de educatieve activiteiten. Aan de zuidzijde is een segmentmuur van Kunradersteen gepland als habitat voor reptielen. Het Clemenspark vormt samen met het huidige Clemensdomein precies op de grens van Brunssum en Beekdaelen een van de hoogtepunten op de fietsroutes Leisure Lane en Beekdaelenroute.

Meer info?

Informatie over het programma LEADER Zuid-Limburg is te vinden op www.leaderzuidlimburg.nl


Smaaktheater Reus van Schimmert

Smaaktheater in Reus van Schimmert

Artist impression Clemenspark Brunssum

LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten