Fietspad Heldenseweg in Neer officieel geopend

1 juli 2020

Op woensdag 1 juli 2020 opende wethouder Stan Backus en gedeputeerde Carla Brugman officieel het fietspad langs de Heldenseweg in Neer. Ze stapten omstreeks 17.15 uur op de fiets en kwamen ter hoogte van de grens met de bebouwde kom elkaar tegen om hier de openingshandeling te verrichten waarmee het fietspad officieel in gebruik genomen wordt. In het bijzijn van enkele genodigden, rekening houdend met de corona maatregelen, werd er een woord van dank uitgesproken door de wethouder en de gedeputeerde richting de aanwezigen.

Over de Heldenseweg

De Heldenseweg ligt tussen de N273 (Napoleonsweg) en de N562 (provinciale weg van Roggel naar Helden). Het is een gebiedsontsluitingsweg met een lengte van circa 4 km. Van deze 4 kilometer ligt 700 meter binnen de bebouwde kom. Hier mag 50 km per uur gereden worden. Het overige gedeelte van de weg ligt buiten de bebouwde kom. Hier geldt een maximum snelheid van 80 km per uur. Deze weg, die tevens een school-thuis route is, werd als zeer onveilig ervaren. Door de aanleg van een vrij liggend fietspad buiten de bebouwde kom over een lengte van circa 3,3 km en de realisatie van fietsstroken binnen de bebouwde kom, is de veiligheid voor alle weggebruikers, maar in belangrijke mate voor fietsers, aanzienlijk verbeterd. Gedeputeerde Carla Brugman van de Provincie Limburg voegt toe: “Veiligheid van schoolgaande jeugd vind ik erg belangrijk. Met name als we meer Limburgers willen stimuleren om op de fiets te stappen, dan moet de infrastructuur ook in orde zijn. Dit fietspad is een toonaangevend project waarvan ik blij ben dat we het, samen met de gemeente, hebben gerealiseerd.”

Veilige fietskilometers

Wethouder Stan Backus: “Als gemeente hebben we het doel om de verkeersveiligheid voor fietsers op de Heldenseweg in Neer te vergroten. We zetten ons al jarenlang in voor meer veiligheid op de weg, maar uit onderzoek blijkt ook dat onvoorzichtig of onoplettend verkeersgedrag vaker de oorzaak is van ongevallen of een verminderd gevoel van veiligheid. Het eigen gedrag van mensen blijft dan ook een belangrijke factor, willen we veiliger kunnen deelnemen aan het verkeer. Dat is ook de reden dat we begin dit jaar gestart zijn met de campagne ‘samen goed op weg’. Door enerzijds de aanleg van het fietspad en anderzijds een stuk bewustwording hopen we onze doelstelling: Meer verkeersveiligheid te realiseren. Met dank aan de provincie kunnen er vanaf vandaag hopelijk veel veilige fietskilometers op de Heldenseweg worden afgelegd.”

Start

In november 2019 is de opdracht voor de aanleg van het fietspad gegund aan Hoogmartens uit Maasbree. Daarna is gestart met voorbereidende werkzaamheden, waaronder het rooien van bomen en struiken. Vanaf maandag 6 januari, startte de daadwerkelijke aanleg van het fietspad met alle bijbehorende werkzaamheden. Met de realisatie van deze fietsverbinding is een lang gekoesterde wens, waarover al jaren werd gesproken (ook al binnen de voormalige gemeenten Roggel en Neer), in vervulling gegaan.

Provinciale subsidie

In het kader van het Uitvoeringsplan Fiets 2016-2019 is in maart 2018 een provinciale subsidie toegekend van € 658.000,00. Tevens is het fietspad opgenomen als toonaangevend project in het provinciale Uitvoeringsplan ‘Fiets.’