Beëdiging van de heer O.D. Westen

7 februari 2020

Tijdens de Statenvergadering van 07 februari 2020 werd de heer O.D. (Odin) Westen geïnstalleerd als Statenlid.

De heer Westen, 37 jaar, woonachtig in Heerlen, is binnen de fractie van GroenLinks de opvolger van Statenlid Andy Rossel.

De heer Rossel heeft in verband met persoonlijke overwegingen afscheid genomen van Provinciale Staten.

Na het onderzoek van de geloofsbrieven en het positieve advies daarover van de Commissie van onderzoek geloofsbrieven uit het Limburgs Parlement, werd de heer Westen beëdigd door de heer Bovens, voorzitter van Provinciale Staten.

Tevens werd de heer T. (Tim) van Dijk benoemd tot burgercommissielid voor GroenLinks.

beëdiging O. Westen 7-2-2020
Odin Westen wordt beëdigd door voorzitter Theo Bovens