Verdeling EU-fondsen pakt goed uit voor Zuid-Nederland

2 december 2020

De regio’s en het Ministerie van EZK hebben afgelopen week afspraken gemaakt over de verdeling van de beschikbare middelen uit de diverse Europese regionale fondsen, die onderdeel uitmaken van het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (2021-2027). Voor Zuid-Nederland pakt de verdeling gunstig uit. In totaal zal voor de nieuwe planperiode, inclusief middelen voor Coronaherstel, een bedrag van ruim 350 miljoen euro beschikbaar zijn voor de drie Zuid-Nederlandse provincies. De middelen komen vanuit verschillende fondsen en zullen voor sommige onderdelen nog aangevuld worden met rijks- en/of provinciale cofinanciering.

Een belangrijk deel van het bedrag is afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Voor de periode 2021-2027 komt voor landsdeel Zuid een bedrag van 109 miljoen beschikbaar. “De door de Europese Commissie beschikbaar gestelde middelen, bieden Limburg, Zeeland en Noord-Brabant volop kansen om middels innovatieve projecten bij te dragen aan de grote uitdagingen op het gebied van klimaat, energie, circulariteit, gezondheid en voeding, die voor ons liggen,” aldus gedeputeerde Andy Dritty van Limburg.

Coronaherstel

Het tweede deel van het geld wordt geïnvesteerd in het REACT-EU programma. Dit programma is bedoeld voor een slim en groen herstel na de Coronacrisis. Bedrijven en kennisinstellingen in Zuid-Nederland kunnen al snel een beroep op doen op de beschikbare 49,5 miljoen euro die nog aangevuld wordt met 6,7 miljoen rijkscofinanciering. Projecten kunnen namelijk ingediend worden onder het lopende EFRO-programma OPZuid 2014-2020, wat voor dit doel met een jaar verlengd wordt. Volgens gedeputeerde Jo-Annes de Bat is de bijdrage voor Zeeland meer dan welkom: “REACT-EU helpt ons om onze plannen voor een slim en groen herstel na de coronacrisis sneller tot uitvoer te brengen. Het geeft een impuls aan zwaar getroffen sectoren om met vernieuwende plannen uit de crisis te komen. De kersverse Regionale Innovatie Strategie voor Zuid-Nederland gaat ons daarbij helpen.”

Flinke impuls voor reductie CO2-uitstoot

Een substantieel derde deel van de Europese middelen wordt gevormd door een nieuw fonds, het Just Transition Fund. Dit fonds, gekoppeld aan de Green Deal, is bestemd voor de ondersteuning van specifieke industriële regio’s die te maken krijgen met maatregelen om emissies terug te dringen en versneld over te stappen op nieuwe energiebronnen. Voor Nederland komen acht van deze regio’s in aanmerking voor steun. Voor hen is een totaalbedrag van 628 miljoen euro beschikbaar.


Gouverneur Theo Bovens van Limburg, die Zuid-Nederland bestuurlijk vertegenwoordigt aan de onderhandelingstafel, is zeer tevreden: “De verdeling van dit bedrag over de acht geselecteerde regio’s ligt de komende maanden nog ter bespreking voor in Brussel. Het ziet er echter naar uit dat de Green Deal in Zuid-Nederland een impuls krijgt van bijna 180 miljoen euro. Deze wordt evenredig verdeeld over de regio’s Zeeuws-Vlaanderen, Zuid-Limburg en West-Brabant. Het geld zal ingezet worden voor concrete projecten met de industrie en voor het scholen- en omscholen van werknemers. Daarbij zullen de regio’s nauw samenwerken, binnen Zuid-Nederland, maar ook daarbuiten met Rijnmond en Groningen.”

Projectontwikkeling start nu

De uitvoering van zowel het nieuwe Zuid-Nederlandse EFRO-programma als REACT-EU is in handen van Stimulus Programmamanagement. De voorbereidingen voor deze programma’s lopen al geruime tijd, in nauwe afstemming met de drie provincies en vertegenwoordigers van bedrijfsleven en kennisinstellingen. De eerste openstelling van REACT-EU wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2021. De looptijd van REACT-EU-projecten is relatief kort, ze moeten in december 2023 alweer afgerond zijn. Het nieuwe OPZuid zal in het najaar van start gaan. Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen van Noord-Brabant roept bedrijven en kennisinstellingen op om nu al te beginnen met de ontwikkeling en het opwerken van nieuwe projecten: “De coronacrisis heeft Nederland en onze provincies hard getroffen en de Europese fondsen helpen ons om juist nu de economie te verduurzamen en te blijven innoveren. Daarom worden deze fondsen op korte termijn al opengesteld en moeten projecten snel van start kunnen. Als je een goed projectidee hebt, neem contact op met mensen die je kunnen adviseren en helpen. Zowel bij de provincies, de regionale ontwikkelingsmaatschappijen als bij Stimulus staan hulptroepen voor je klaar.”