Stand van zaken Maaslijn

4 december 2020

Op verzoek van Provinciale Staten en in het bijzonder de PvdA fractie, heeft het College van Gedeputeerde Staten voorafgaand aan het notaoverleg MIRT van 7 december aanstaande Provinciale Staten geïnformeerd over de stand van zaken omtrent de Maaslijn en de specifieke vragen van de PvdA fractie beantwoord.