Provincie en gemeente investeren in woningbouw en Oranjerie

17 december 2020

Provincie Limburg en gemeente Roermond gaan samen investeren in versnelling van de woningbouwprojecten in Roermond én de revitalisatie van TheaterHotel de Oranjerie. Gedeputeerde Andy Dritty en wethouder Angely Waajen tekenden daarvoor vandaag de ‘Samenwerkingsagenda ‘Kader Kwaliteit Limburgse Centra (KLC)’.

De Samenwerkingsagenda geeft een belangrijke impuls in het woon- en leefklimaat in de gemeente Roermond. De Provincie investeert maximaal 2,8 miljoen euro en de gemeente 3,1 miljoen euro, om zo een inzet van externe (markt)partijen te genereren van tenminste 30 miljoen euro. Er is geld voor twee speerpunten uit het gemeentelijk investeringsplan ‘Greujts op Remunj’ (Trots op Roermond).

Gedeputeerde Andy Dritty (Wonen, Ruimte en Europa): “Ik ken Roermond als een ambitieuze gemeente die continue hard werkt om de stad aantrekkelijk te houden. Met deze 2 speerpunten wordt de leefkwaliteit voor inwoners en bezoekers verder versterkt en komt er beweging in de woningmarkt: de juiste woning, op de juiste plek, op het juiste moment beschikbaar”.

Speerpunt 'ontmoeten in het theater'

TheaterHotel De Oranjerie is bijna 40 jaar oud en toe aan revitalisatie. Die is noodzakelijk om aan de culturele, maatschappelijke en economische functie die De Oranjerie onmiskenbaar in onze stad, regio en provincie heeft, ook de komende jaren invulling te kunnen geven. Daar blijft het echter niet bij. Met een vernieuwde Oranjerie met een verrijkt cultureel aanbod onderstrepen we ook het belang dat cultuur steeds meer heeft om onze stad nog aantrekkelijker en levendiger te maken. Voor de revitalisatie van Theater de Oranjerie is € 7,5 miljoen nodig. Gemeente en Luiten-Van der Valk BV dragen elk € 2,5 miljoen bij en de Provincie heeft de intentie circa € 2,2 miljoen bij te dragen na uitwerking van het voorstel en bijbehorende resultaten, zoals opgenomen in de Samenwerkingsagenda. Voor het resterende bedrag gaan partijen samen op zoek naar financiering.

Wethouder Ferdinand Pleyte (Cultuur): “De Provincie Limburg en de gemeente Roermond zetten met deze overeenkomst een grote stap vooruit voor de Roermondse cultuursector. Met de coronacrisis en wat die verder voor het openbare leven zal betekenen is er des te meer behoefte aan de beleving, de verbinding en de betekenis die de sector ons biedt. Voor de aantrekkelijkheid van binnensteden zal steeds meer het aanbod van wat er te beleven valt doorslag geven”.

Speerpunt 'Doorstroming op de woningmarkt en leefbaarheid in stad en regio'

De tweede investering is in wonen: Er zijn afspraken gemaakt over het toevoegen van woningen in de nieuwbouw door Wonen Zuid en Wonen Limburg, de transitie van retail naar wonen in de binnenstad en tijdelijk wonen Roerdelta.

“In Roermond is een aanzienlijke aanvullende behoefte aan zogenaamde (grondgebonden) nultrede(huur)woningen. In dit soort woningen zijn de basisfuncties (woonkamer, keuken, douche, wc en minimaal 1 slaapkamer) gelijkvloers. Door het ondertekenen van de Samenwerkingsagenda wordt onder meer ingezet op 83 van dit soort nieuwbouwwoningen in de sociale huursector. Deze woningen maken onderdeel uit van een bredere investering in (in totaal) 167 nieuwbouwwoningen door de woningcorporaties Wonen Zuid en Wonen Limburg. Kern van de zaak is dat door een forse impuls in de woningmarkt er ook weer doorstroming veroorzaakt wordt. Door verhuisbewegingen komen ook weer andere woningen vrij, en dat is heel hard nodig”, zegt wethouder Angely Waajen (Volkshuisvesting).

Daarnaast wordt geïnvesteerd in het omzetten van winkelpanden naar woningen in aanloopstraten in de binnenstad. Daarmee wordt de doorstroming op de woningmarkt bevorderd én wordt leegstand in de binnenstad aangepakt. Doel is 30 wooneenheden te realiseren, waarbij differentiatie naar grootte en huurprijs wordt doorgevoerd.

Door te investeren in 10 tijdelijke woningen in Roerdelta kan de stad kennis maken met de ontwikkeling van de tweede fase van Roerdelta. De woningen zijn voor starters en jongeren die geïnteresseerd zijn in het wonen op een ‘pionierslocatie’.


Wethouder Angely Waajen, gedeputeerde Dritty en wethouder Ferdinand Pleyte