Provinciaal inpassingplan (PIP) “Uitbreiding VDL Nedcar” vastgesteld door Provinciale Staten

18 december 2020

Na een zorgvuldige en uitvoerige voorbereiding hebben Provinciale Staten vrijdag 18 december 2020 het Provinciaal inpassingplan (PIP) “Uitbreiding VDL Nedcar” vastgesteld. Met het vastgestelde PIP worden de fabrieksuitbreiding van VDL Nedcar en de aanpassingen aan de infrastructuur planologisch, juridisch en financieel mogelijk gemaakt. In oktober 2022 vindt nog een definitieve ‘go-no go’ afweging plaats over de aanleg van de randweg.

VDL Nedcar is een belangrijk bedrijf voor de automotive sector in de Limburgse maakindustrie; het bedrijf biedt werk aan 4600 mensen. Gedeputeerde Joost van den Akker (Economie, Onderwijs en Sport):

De uitbreiding, en daarmee de structurele verankering van VDL Nedcar in Limburg, is van wezenlijk belang voor de doorontwikkeling van de Limburgse automotive sector en de daarbij horende banen. Dit is voor de medewerkers, het bedrijf en de regio op dit moment belangrijker dan ooit.

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) onderschreef dit belang eerder deze week in een brief aan de Tweede Kamer: “Het kabinet is en blijft zeer gecommitteerd om VDL Nedcar te helpen; de lijnen zijn kort en VDL Nedcar en de Rijksoverheid hebben nauw contact. VDL Nedcar werkt nu aan de commerciële aanpak. Op basis daarvan werken VDL en centrale en decentrale overheden en andere relevante partijen verder.”

De aanleg van de randweg kost 74 miljoen euro. VDL Nedcar draagt daarvan 12 miljoen euro bij en het Rijk 14,5 miljoen euro. Het Provinciaal inpassingsplan, inclusief alle overige stukken, ligt vanaf donderdag 7 januari 2021 tot en met donderdag 17 februari 2021 ter inzage. Meer informatie hierover volgt in het nieuwe jaar. De indieners van zienswijzen op het ontwerp-PIP ontvangen de eerste week van januari de Nota van Zienswijzen. In deze nota zijn de zienswijzen voorzien van een reactie/beantwoord.

Meer informatie over de gebiedsontwikkeling rondom VDL Nedcar staat op www.gowvdlnedcar.nl