Limburg ontvangt ruim 6 ton voor verkeersveiligheid

3 december 2020

De Provincie Limburg ontvangt ruim 606.000 euro van het Rijk voor het verkeersveiliger maken van provinciale wegen. Dat geld wordt op korte termijn (uitvoering voor eind 2021) ingezet voor verbeteringen van diverse provinciale wegen in Limburg.

  • Het betreft het aanbrengen van kant- en asmarkering op diverse provinciale fietspaden in de gehele provincie;
  • het verwijderen van oneffenheden op diverse provinciale fietspaden in de provincie Limburg;
  • het aanbrengen van een fysieke (demontabele) komingang met voetgangers/fietsoversteek op de provinciale weg Brunssum - Sittard N276 ter hoogte van Doenrade;
  • het aanpassen van leuning- en afschermingsconstructies op diverse provinciale fietspaden over bruggen in de provinciale wegen N271, N280 en N293;
  • het aanpassen/verbeteren van een aantal fietsoversteekplaatsen (door een middengeleider voor gefaseerd oversteken aan te brengen) op N271 Well, N276, N275, N296, N278/N281 turborotonde Nijswiller en N278 kruispunt Wahlwiller.

Gedeputeerde Carla Brugman-Rustenburg (Verkeersveiligheid):

De impact van een verkeersongeval is groot. Elke verkeersslachtoffer is er een teveel. We blijven streven naar minder verkeersslachtoffers en daar levert dit bedrag ook een bijdrage aan. Er is echter ook gedragsverandering nodig bij de verkeers-deelnemers. Ook daar gaan we de komende jaren mee aan de slag.

Snel aan de slag

Het kabinet is bereid de komende tien jaar een half miljard euro extra te steken in de aanpak van gevaarlijke situaties op Nederlandse wegen. Dat geld gaat naar gemeenten en provincies als die zelf ook flink investeren in verkeersveiligheid. Het idee hierachter is om gemeenten en provincies snel aan de slag te laten gaan met de aanpak van gevaarlijke wegen, fietspaden, kruispunten en rotondes. Naast de Provincie Limburg hebben ook verschillende gemeenten in Limburg aanvragen ten behoeve van verbetering verkeersveiligheid ingediend én toezeggingen ontvangen van het Rijk.

Achtergrond

In 2018 presenteerden ministers Van Nieuwenhuizen (Infra) en Grapperhaus (Veiligheid) samen met provincies, gemeenten, vervoersregio’s en verschillende maatschappelijke organisaties een nieuwe visie op veilig verkeer, het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. Als onderdeel van die aanpak werden in provincies en gemeenten de gevaarlijke wegen, fietspaden en kruispunten en rotondes in kaart gebracht. Met het extra geld dat de minister nu beschikbaar stelt, kunnen deze gevaarlijke situaties snel worden aangepakt.