Online training Positieve Gezondheid: Fontys en Provincie Limburg slaan handen ineen

17 april 2020

De Provincie Limburg gaat (toekomstige) professionals scholen in het werken met positieve gezondheid. Om deze professionals in korte tijd te trainen heeft Fontys Pro Health samen met de Provincie een training Positieve Gezondheid ontwikkeld.

Waarom kiest Limburg voor Positieve Gezondheid?

De Sociale Agenda Limburg heeft als doel de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van Limburgers in een kwetsbare positie te vergroten en hun participatie in de samenleving te verbeteren. Dit is nauw verbonden aan het begrip ‘positieve gezondheid’. Daarbij gaat het om de veerkracht van Limburgers om eigen regie te nemen en dus zelfredzaam te zijn, ondanks alle uitdagingen waarmee iemand wordt geconfronteerd. Het scholen van zoveel mogelijk professionals in het gedachtegoed van positieve gezondheid levert daaraan een wezenlijke bijdrage. In Limburg zijn de achterstanden in gezondheid en participatie groter dan elders in Nederland en om deze achterstanden in te lopen is deze scholing van belang.

Online training met intervisie naar behoefte

De online training leert cursisten alles over positieve gezondheid. Deelnemers kunnen deze training in flexibele delen volgen. Cursisten die de online training hebben afgerond en aan de slag willen met het werken met positieve gezondheid, kunnen tijdens intervisiebijeenkomsten hun kennis verder verdiepen en delen. Voor iedere intervisiegroep wordt een digitale leeromgeving ingericht waar alle deelnemers toegang tot krijgen. Fontys Pro Health zal vanuit haar deskundigheid – het ontwikkelen, organiseren en faciliteren van onderwijs – het project Limburg Positief Gezond ondersteunen.

Robert Housmans is gedeputeerde voor de Sociale Agenda, Zorg en Veiligheid: “Juist in deze tijd voegt leren op afstand écht iets toe aan de kennis en kunde van onze Limburgse zorgprofessionals, de helden in de frontlinie van de maatschappij. Ik wens ze heel veel succes en ben erg benieuwd naar de eerste resultaten in de praktijk.”

Positief gezond

Het begrip positieve gezondheid is geïntroduceerd door de arts Machteld Huber (Institute for Positive Health). Positieve Gezondheid gaat over hoe je veerkrachtig en betekenisvol kunt leven. Het begrip gezondheid bestrijkt immers een veel breder gebied dan alleen maar je lichamelijk functioneren. Positieve gezondheid gaat dus niet uit van ziekte en dat wat niet goed gaat, maar vertrekt vanuit de dingen die wél goed gaan. Hierbij gaat positieve gezondheid uit van zes dimensies: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. Het gedachtegoed van positieve gezondheid biedt een kapstok voor iedereen om vanuit zijn eigen expertise en eigenheid een bijdrage te leveren aan de gezondheid van Limburgers.

Meer weten?

Neem contact op met Fontys PRO Health: Brechtje Poelman, positievegezondheid@fontys.nl, 06 22 57 50 27 of met Provincie Limburg: Bas Albersen, woordvoerder, b.albersen@prvlimburg.nl., 06 21699201