Historisch moment vergadering Provinciale Staten vrijdag 3 april 2020

3 april 2020

Vandaag heeft de Gouverneur, als voorzitter van Provinciale Staten, samen met de Griffier vastgesteld dat het vereiste aantal Statenleden voor het openen van de Provinciale Statenvergadering niet aanwezig was. De vergadering kon dus niet worden geopend. De huidige Provinciewet (Art.20 lid 1) schrijft namelijk voor dat meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig moet zijn om de vergadering te kunnen openen.

Daarom heeft de Gouverneur een nieuwe vergadering, met dezelfde agendapunten van vandaag, uitgeschreven voor maandag 6 april 2020 om 10.00 uur. De Provinciewet (Art.20 lid 2) biedt namelijk de mogelijkheid om een nieuwe vergadering uit te schrijven. Voor deze vergadering is een meerderheid wettelijk niet meer noodzakelijk om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. Digitaal stemmen is evenmin mogelijk, omdat de wet hier nu nog niet in voorziet. Concreet betekent dit dat op 6 april 2020 slechts 1 Statenlid aanwezig zal zijn om rechtsgeldig te kunnen besluiten. Op deze manier maken we gebruik van de mogelijkheden die de huidige wet biedt. Uiteraard is de vergadering van maandag 6 april 2020 live te volgen via internet.