Aanwijzing Alexander Pregled tot griffier van Provinciale Staten van de Provincie Limburg

6 april 2020

Provinciale Staten hebben op maandag 6 april 2020 de heer mr. A.O.J. Pregled aangewezen tot griffier van Provinciale Staten van de Provincie Limburg. Deze benoeming is voor de duur van 5 jaar.

De functie van griffier voor Provinciale Staten was sinds 27 maart 2019 vacant. In verband met de verkiezingen van Provinciale Staten in maart 2019 is met de werving van een nieuwe griffier pas een aanvang gemaakt nadat een nieuwe Werkgeverscommissie gevormd was. In deze periode heeft Alexander Pregled, met ingang van 27 maart 2019, gewerkt als waarnemend griffier.

Beëdiging Alexander Pregled
Beëdiging van Alexander Pregled tot griffier door voorzitter Theo Bovens.