Overzicht sollicitanten burgemeestersvacature Beesel

8 oktober 2019

Naar de vacature burgemeester van de gemeente Beesel hebben bij de Commissaris van de Koning, de heer drs. Th.J.F.M. Bovens, 23 kandidaten gesolliciteerd, waaronder acht vrouwelijke en vijftien mannelijke.

Wat betreft de politieke gezindheid van de kandidaten kan het volgende worden gemeld:
CDA 8
VVD 4
PvdA 2
Groenlinks 1
Lokaal 3
partijloos 5

Het merendeel van de kandidaten heeft een ambtelijke en of politiek-bestuurlijke achtergrond.