Overzicht sollicitanten burgemeestersvacature Sittard-Geleen

21 november 2019

Naar de vacature burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen hebben bij de Commissaris van de Koning, de heer drs. Th.J.F.M. Bovens, 11 kandidaten gesolliciteerd, één vrouwelijke en tien mannelijke.

Politieke gezindheid van de kandidaten
Partij Aantal kandidaten
CDA 6
VVD 2
GroenLinks

1

PvdA 1
Partijloos 1

Het merendeel van de kandidaten heeft een ambtelijke en of politiek-bestuurlijke achtergrond.