Uitkomsten informatie- en inspiratieavond

24 mei 2019

Wat mag er zeker niet ontbreken in de plannen van de Provincie Limburg voor de komende vier jaar? Daar spraken donderdag 23 mei ruim 70 betrokken Limburgers over tijdens de informatie- en inspiratieavond in de feestzaal van het Gouvernement aan de Maas.

Volop ideeën aangedragen

Zij gaven daarmee gehoor aan de open oproep van de informateurs, Ger Koopmans en Geert Gabriëls, aan alle Limburgers om hen persoonlijk te komen vertellen wat er volgens hen zeker niet mag ontbreken in het coalitieakkoord 2019-2023. Er werden volop ideeën aangedragen rondom de thema’s ‘werk’, ‘energie’, ‘samenleving’, ‘leefomgeving’ en ‘overige onderwerpen’.

Input voor formatieproces

Alle uitkomsten en ideeën worden gebundeld en overgedragen aan de informateurs als input voor het formatieproces.

Limburgers op de burgeravond 23 mei 2019