Gemeentelijke resultaten publieke raadpleging Burgertop Limburg openbaar gemaakt

24 mei 2019

Het organisatiecomité van de Burgertop Limburg heeft afgelopen week alle gemeenten in Limburg de deelresultaten toegestuurd van de publieke raadpleging. Alle Limburgse gemeenten kunnen hierbij op lokaal niveau bekijken hoe hun inwoners de agenda van de Limburgers zien. Aan de publieke raadpleging, onderdeel van de Burgertop Limburg, deden 4.555 Limburgers mee. Daarbij is de inhoudelijke thematiek ten behoeve van de Burgertop Limburg opgehaald.

Onderdeel Burgertop Limburg

Op 23 juni 2017 werd in Provinciale Staten een initiatiefvoorstel van de PvdA om een provinciale burgertop in Limburg te organiseren unaniem aangenomen. Burgertop Limburg is een proces. Het betreft een continue dialoog met burgers op onderwerpen waar zij ook invloed op kunnen uitoefenen. De cyclus bevat drie onderdelen: het voortraject van de publieke raadpleging (I), de fysieke Burgertop voor de inhoudelijke verbinding (II) en de onderlinge discussie met de burgers en de inhoudelijke verdiepingsslag tot concrete adviezen aan PS in de Burgertoppanels (III).

Resultaten Burgertoppanels

Uit de eerste resultaten van de Burgertoppanels wordt duidelijk dat vele ideeën ontstaan over de agenda van de Limburgers. De panels zijn druk bezig met het verder uitwerken van ideeën, rondom:

  1. Kwaliteit van leven
  2. Milieubewust ondernemen
  3. Nieuwe overheid
  4. Digitale sprong in de toekomst
  5. Veiligheid
  6. Werkgelegenheid

Op 20 juni worden de volgende resultaten gepresenteerd aan Provinciale Staten