Provinciale Statenverkiezingen: uitkomst verkennende gesprekken

27 maart 2019

Brief van Ger Koopmans over de uitkomst van de verkennende gesprekken, als start van de informatiefase. Provinciale Staten kunnen daarover in hun vergadering van donderdag 28 maart a.s. met elkaar spreken.


Link naar de brief