T. Hiddema aanvaardt Statenlidmaatschap niet

26 maart 2019

De heer T. Hiddema (Forum voor Democratie) heeft te kennen gegeven zijn benoeming als Statenlid niet te aanvaarden. Op basis van de uitslag van de verkiezingen komt thans de heer N. (Nico) Vincken in aanmerking om benoemd te worden.

Benoeming aanvaard

De heer N.J.H.M. Vincken heeft inmiddels bevestigd dat hij de benoeming als Statenlid voor Forum voor Democratie aanvaardt. De heer Vincken is afkomstig uit Egchel.

Tijdens de Statenvergadering van 28 maart  a.s. worden de 47 gekozen Statenleden geïnstalleerd en leggen zij de verklaring en belofte of de eed af. De vergadering is openbaar en start om 13:00 uur in de Statenzaal in het Gouvernement