De heer Roemer zet waarneming van burgemeesterschap Heerlen voort

13 maart 2019

Waarnemend burgemeester Roemer en gouverneur Bovens kunnen naar beider tevredenheid melden dat de waarneming van het burgemeesterschap in Heerlen zal worden voortgezet door de heer Roemer totdat de Kroon een nieuwe burgemeester heeft benoemd.

Het Koninklijk Besluit voor het ontslag van de heer Krewinkel zal eerst worden afgewacht. Daarna zal de gouverneur met de gemeente Heerlen in overleg treden over hoe de belangen van de gemeente Heerlen het beste kunnen worden gediend.