Extra impuls leefbaarheid en veiligheid Vastenavondkamp

14 maart 2019

De gemeente Venlo wil in partnerschap met de woningcorporaties en de Provincie Limburg komen tot een langjarige integrale aanpak die de leefbaarheid en veiligheid in de wijk Vastenavondkamp gaat verbeteren. Daarvoor tekenden woensdag 13 maart wethouder Sjors Peeters, Paul Stelder en Joep van de Bercken van respectievelijk de woningcorporaties Antares en Woonwenz en gedeputeerde Hans Teunissen een samenwerkingsverklaring. Bewoners en partners werken de komende maanden gezamenlijk een programma met projecten en maatregelen voor de wijk verder uit.

Extra impuls

Gedeputeerde Hans Teunissen: “Dit gaat om de inwoners van Vastenavondkamp. We willen dat voor hen de leefbaarheid en veiligheid in de wijk verbetert. Dat vraagt om intensieve samenwerking, een langjarige aanpak en verbinding tussen de partners. De gemeente Venlo heeft Vastenavondkamp benoemd als speerpuntwijk. Door ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst laten we zien dat Venlo de ingezette wijkaanpak wil doorpakken. Kortom, dit is een extra impuls ten gunste van de leefbaarheid en veiligheid voor de bewoners in de wijk.”


459-Samenwerking Vastenavondkamp