EU-subsidie voor ETpathfinder definitief goedgekeurd

29 maart 2019

De realisatie van R&D-lab ET-pathfinder in Limburg is een stap dichterbij. Op 26 maart maakte het Interregprogramma Vlaanderen-Nederland bekend dat de aanvraag van €4 mln. voor het project definitief is goedgekeurd. Eerder hebben andere partijen zoals de Provincie Limburg ook een bijdrage toegezegd.

ET-pathfinder is een Research en Development (R&D) Fieldlab in Zuid-Limburg, gericht op het ontwikkelen van technologieën en competenties op de belangrijke technologiesporen voor de Einstein Telescoop. Het is een belangrijke bouwsteen in het versterken van de positie van de grensregio Zuid-Limburg als kandidaat voor de mogelijke vestiging van Einstein Telescoop. De ET-pathfinder zal ook een forse bijdrage leveren aan de wetenschap en economie in de grensregio.


Bij ET-pathfinder zijn meer dan 15 kennisinstellingen betrokken in Nederland, België en Duitsland. Het consortium wordt geleid door het Nationale Instituut voor Subatomaire Fysica (Nikhef), met een grote rol voor de Universiteit Maastricht als onderdeel van Nikhef. Het project zal in de periode tot 2022 gerealiseerd worden en minimaal 20 jaar ingezet worden voor onderzoek op het terrein van de benodigde technieken voor het meten van zwaartekrachtsgolven.


Ook gedeputeerde Joost van den Akker (Economie en Kennisinfrastructuur) is blij dat de ET-pathfinder een stap dichterbij is gekomen:

Limburg ligt centraal in een Europese hightech regio. De Einstein Telescoop heeft de potentie om de beste kennisinstellingen en high tech bedrijven in onze grensregio samen te laten werken met en groot effect op de wetenschap, innovatie en werkgelegenheid. Met het R&D Fieldlab ET-pathfinder zetten wij de komende jaren een grote stap voorwaarts in de kandidatuur voor deze Einstein Telescoop.


De kennisinstellingen gaan voor ET-pathfinder samenwerken met bedrijven in de grensregio. Naar verwachting levert dit niet alleen nieuwe en betere technologieën op voor detectoren van zwaartekrachtsgolven. Het zorgt ook voor kennis die breder toepasbaar is en leidt mogelijk tot innovatieve producten en extra werkgelegenheid.