Samenwerkingsovereenkomst Center Court Kerkrade

20 maart 2019

Dinsdag 19 maart heeft wethouder Huub Wiermans, voorzitter van de stuurgroep Center Court Kerkrade, namens het College van burgemeester en wethouders van gemeente Kerkrade de
samenwerkingsovereenkomst Center Court getekend. Namens Provincie Limburg tekende gedeputeerde Ger Koopmans.

Namens IBA Parkstad tekende de gevolmachtigde namens IBA, Kerensa Kuijpers. De samenwerkingsovereenkomst formaliseert de gemeenschappelijke inspanning om onder regie van gemeente Kerkrade invulling te geven aan de ‘niet-fysieke’ kant van Center
Court.

Over Center Court

Het project Center Court Kerkrade is gericht op een versterking van de stedelijke vitaliteit, om zo bij te dragen aan de economische en sociale weerbaarheid van Kerkrade en de regio Zuid-Limburg. Het project bestaat uit twee componenten. De fysieke component betreft de ontwikkeling van een sportaccommodatie, zwembad, buitencourt en herinrichting van de openbare ruimte. De niet-fysieke component betreft de ontwikkeling van een aanpak die bijdraagt aan het verhogen van de gezondheid gerelateerde levenskwaliteit van de burgers van Kerkrade en de regio Parkstad / Zuid-Limburg.