Akkoord over aanpak provinciale weg N270 bij Venray

12 maart 2019

De gemeente Venray en de Provincie Limburg pakken de reconstructie en herinrichting van de provinciale weg N270 inclusief de aansluitende wegen samen aan.

“De doorstroming en veiligheid op de provinciale weg wordt er beter van,” zegt gedeputeerde Eric Geurts. Volgens wethouder Jan Loonen profiteren ook de bewoners en bedrijven in Venray langs de weg er van. “Een goede bereikbaarheid en sociale veiligheid zijn met deze plannen eveneens geborgd. Kortom, dit is goed voor onze hele gemeente” aldus Loonen.

Tijdens de reconstructie van de N270 worden de volgende zaken aangepakt:
• verkeerslichten op de Leunseweg bij de op- en afritten met de N270
• een eigen aansluiting van bedrijventerrein ‘De Brier’ op de N270
• een veilige landbouwroute
• Kruising N270 – A73
• Kruising N270 – ‘De Blakt’
• N270 parallel fietsverbinding rotonde Oostrum – station Venray
• N270 tussenliggende wegvakken

Dinsdag 12 maart is een overeenkomst getekend. Daarin zijn afspraken vastgelegd over verantwoordelijkheden, financiën, samenwerking en risico’s. De hele klus gaat ruim € 22 miljoen kosten. In dit bedrag zit een subsidie van 500.000 euro die beschikbaar is gesteld om duurzaam, milieu vriendelijk en CO2 reducerend te bouwen. Verder zal ook Rijkswaterstaat bijdragen aan het project.

Op dit moment zijn de Provincie en de gemeente druk bezig met de voorbereidingen om de bestemmingsplanprocedure in de loop van 2019 te kunnen starten. Er moeten nog aanvullende onderzoeken plaatsvinden en met enkele betrokken partijen moet nog worden afgestemd. De daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden is voor 2021/2022 voorzien.