Afscheid Griffier mevrouw J.J. Braam

12 maart 2019

Janneke Braam stopt na 10 jaar als Griffier van Provinciale Staten van Limburg en verruilt met ingang van 1 april 2019 haar werkomgeving Maastricht voor Den Haag.

Mevrouw Braam is door het Interprovinciaal Overleg (IPO) gevraagd voor de functie van Kwartiermaker Bestuurlijke Organisatie. Het IPO is de koepelorganisatie van de 12 Provincies en acteert als belangenbehartiger, aanjager van innovaties en uitwisseling van kennis. Het Interprovinciaal Overleg heeft gekozen voor een herinrichting van haar organisatie gericht op een nog sterkere bundeling van kennis en inzet van expertise vanuit de Provincies dan tot nu toe.
De brede ervaring van Janneke als strategisch adviseur en manager in het bestuurlijke domein sluit naadloos aan bij de behoefte aan het IPO. Voor Janneke biedt dit “changement de decor” een verfrissende impuls aan haar loopbaan. Kortom een perfecte match.

Dankbaar voor resultaten en inzet

Gouverneur Theo Bovens in zijn rol als voorzitter van Provinciale Staten:
“Janneke heeft in de afgelopen jaren met haar Griffieteam ervoor gezorgd dat het Limburgs Parlement, met respect voor de verschillen tussen de politieke partijen en ondanks het complexe politiek bestuurlijke krachtenveld, vanuit het algemene belang altijd zorgvuldige besluiten kon nemen. Onder haar leiding werd de positie van het Limburgs Parlement onder andere door een eigen Statenonderzoeksfunctie versterkt, verloopt het informatieverkeer tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten efficiënter en is de provinciale besluitvorming voor burgers transparanter geworden.
Wij zijn Janneke dan ook zeer dankbaar voor haar inzet en grote toewijding aan de Limburgse publieke zaak en wensen haar veel succes bij deze nieuwe uitdaging.”