Werkzaamheden op N273 ter hoogte van Kessel

11 juni 2019

De Provincie Limburg gaat de verkeerslichten en de verkeersregelinstallatie op de kruising N273 Napoleonsbaan - Maasstraat - Lanterdweg ter hoogte van Kessel (gemeente Peel en Maas) vervangen. De installatie is verouderd en aan vervanging toe. Nieuwe technische systemen maken het mogelijk de groentijden en de cyclussen te optimaliseren. Hierdoor verbetert de verkeersafwikkeling en worden de wachttijden korter.

Wat gaan we doen

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de verkeersregelkast, de masten met verkeerslantaarns, de bekabeling en de detectielussen in het wegdek. Daarnaast wordt de bocht komende vanaf de Maasstraat richting Venlo verruimd.
Gedurende de werkzaamheden wordt de snelheid op de N273 Napoleonsbaan ter plaatse verlaagd naar 30km/u. Let u erop dat de flitsers aan staan? Op de N273 Napoleonsbaan is één rijbaan beschikbaar voor zowel het recht doorgaande, het rechts afslaande als het links afslaande verkeer. Er worden tijdens de werkzaamheden verkeersregelaars ingezet om het verkeer te regelen.

Weekendafsluiting

Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren is het noodzakelijk het kruispunt gedurende een weekend af te sluiten. Het kruispunt is afgesloten van vrijdag 14 juni 21:00 uur t/m maandag 17 juni 5:00 uur. Het verkeer wordt in dit weekend omgeleid. In de week tussen van maandag 17 t/m vrijdag 21 juni is het niet mogelijk vanuit de Landerdweg de N273 Napoleonsbaan op te rijden of over te steken. Dit verkeer dient via de Spurkt naar de N273 te rijden. Verkeer in de overige richtingen is gewoon mogelijk.

Uitzondering buslijn en hulpdiensten

Voor het openbaar vervoer en hulpdiensten zijn speciale maatregelen getroffen. Het openbaar vervoer zal geen hinder ondervinden door de werkzaamheden.