Sluiting Jeugdgevangenis Het Keerpunt onbegrijpelijk signaal naar regio

28 juni 2019

Vrijdag 28 juni 2019 is bekend geworden dat Minister Dekker (Rechtsbescherming) de jeugdgevangenissen in Cadier en Keer (Limburg) en Veenhuizen (Drenthe) respectievelijk per 2020 en 2021 wil sluiten. Met het sluiten van Via Het Keerpunt, verdwijnt de enige jeugdgevangenis binnen de provincie Limburg. Ook heeft het gevolgen voor de werkgelegenheid in deze regio. Gedeputeerde Joost van den Akker: “Ruim honderd Limburgse banen staan op het spel”.

De Provincie Limburg is zeer teleurgesteld over het besluit van Minister Dekker om jeugdgevangenis Via Het Keerpunt in Cadier en Keer te sluiten per 2020. Deze goed functionerende jeugdgevangenis met 36 bedden is momenteel volledig bezet. Er werken ruim honderd mensen bij Via Het Keerpunt. Door de sterke regionale verankering van de instelling worden ook toeleveranciers geraakt.
Gedeputeerde Van den Akker: “Juist de ruime kennis en ervaring op het gebied van jeugddetentie hier in de regio, is van grote toegevoegde waarde voor de veiligheid van heel Nederland. Daarom verzetten we ons tegen het voorgenomen besluit en roepen de Minister op om in lijn met het regeerakkoord de jeugdgevangenissen in de regio’s, waaronder Het Keerpunt te behouden.”.
Het besluit van de Minister druist volledig in tegen het regeerakkoord, waarin staat dat gevangenissen buiten de randstad in principe zouden worden ontzien. In Limburg zullen de medewerkers meer moeite hebben nieuwe banen te vinden, terwijl in de Randstad daar meer mogelijkheden toe zijn, omdat de krapte op de arbeidsmarkt groter is.

Grote vraagtekens bij prognoses

Daarnaast is het sterk de vraag of de prognoses van de Minister waarbij er de komende jaren sprake zou zijn van overcapaciteit in de jeugdgevangenissen, wel kloppen. Er is immers bij Via Het Keerpunt op dit moment sprake van volledige bezetting.

Alternatief roept veel vragen op

Naast Het Keerpunt wordt ook de jeugdgevangenis in Veenhuizen (Drenthe) gesloten. In beide regio’s zouden er kleinschalige voorzieningen voor terugkomen. Deze zijn echter veel kleiner van omvang en bovendien is de invulling nog onbekend, terwijl sluiting binnen een half jaar een feit kan zijn.