Bijzonderheden Statenvergadering 28 juni 2019

28 juni 2019

Deze Statenvergadering stond in het teken van de bespreking van het collegeprogramma, de benoemingen van de 7 leden van Gedeputeerde Staten en de installatie van 5 Statenleden.

Collegeprogramma

Besproken werd het collegeprogramma van het eerste provinciale extraparlementair college van Nederland: Vernieuwend Verbinden 2019-2023.
Het collegeprogramma betreft een tiental thema’s waar ‘vernieuwend verbinden’ als een rode draad doorheen loopt.

Na een korte inleiding gingen alle fracties in op het collegeprogramma en deelden hun bijdragen. Vervolgens lichtten de formateurs Ger Koopmans en Karin Straus het collegeprogramma inhoudelijk nader toe en werden vragen beantwoord.
Er werden 2 moties met algemene stemmen aangenomen.

  • Motie Kuntzelaers inzake: Eerlijk en transparant Limburg;
  • Motie Jenneskens inzake: Budgetrecht en ondersteuning fracties.

Afscheid en benoeming leden College van Gedeputeerde Staten

Voorzitter Theo Bovens sprak een uitgebreid dankwoord uit aan de 5 afscheidnemende gedeputeerden Ger Koopmans, Hubert Mackus, Joost van den Akker en een bijzondere dankzegging voor Hans Teunissen en Eric Geurts die een officiële provinciale blijk van waardering ontvingen in de vorm van de erepenning van de Provincie Limburg.

Eerste extraparlementair college

Via aanbevelingen werden door Karin Straus de volgende 7 kandidaat gedeputeerden voorgesteld: Joost van den Akker, Carla Brugman-Rustenburg, Ruud Burlet, Andy Dritty, Robert Housmans, Ger Koopmans en Hubert Mackus.

Als woordvoerder van de Commissie onderzoek geloofsbrieven bracht Rudy Tegels verslag uit van de bevindingen van het onderzoek van de geloofsbrieven. De conclusie van de commissie was dat er geen feiten en/of omstandigheden naar voren zijn gekomen die een wettelijk beletsel zouden vormen voor de benoeming van de 7 gepresenteerde kandidaten als gedeputeerde van de Provincie Limburg.

De schriftelijke stemronde had als resultaat dat alle 7 kandidaat gedeputeerden werden benoemd:
de heer Joost van den Akker, volledige functie;
mevrouw Carla Brugman-Rustenburg, volledige functie;
de heer Ruud Burlet, deeltijd functie 80%;
de heer Andy Dritty, volledige functie;
de heer Robert Housmans, volledige functie;
de heer Ger Koopmans, volledige functie;
de heer Hubert Mackus, volledige functie.

Alle gekozen gedeputeerden aanvaardden hun benoeming en werden door voorzitter Theo Bovens geïnstalleerd als gedeputeerde in het eerste extraparlementair college.

college GS
Nieuw college GS Limburg, vlnr. Ger Koopmans, Andy Dritty, Hubert Mackus, Robbert Housmans, Carla Brugman-Rustenburg, voorzitter Theo Bovens, Joost van den Akker, Ruud Burlet en directeur Guido Derks

Benoeming 5 Statenleden

Als gevolg van de benoemingen van de leden van Gedeputeerde Staten zijn 5 nieuwe Statenleden toegelaten tot Provinciale Staten van Limburg.
Het onderzoek van de geloofsbrieven van de 5 kandidaat-Statenleden leidde niet tot enig beletsel voor de toelating van de kandidaten tot Provinciale Staten.

De volgende leden zijn benoemd en geïnstalleerd door voorzitter Theo Bovens: 
de heer Ruby Driessen (28) Forum voor Democratie uit Tegelen;
de heer Roger Ernst (52) PVV uit Landgraaf;
de heer Dries Lodewijks (57) VVD uit Heerlen;
mevrouw Emma Palmen (52) CDA uit Oostrum;
mevrouw Ingrid Voncken-Janssen (58) CDA uit Gennep.

5 Statenleden geïnstalleerd
De nieuw geïnstalleerde Statenleden, vlnr. Dries Lodewijks, Roger Ernst, Ruby Driessen, Emma Palmen en Ingrid Voncken-Janssen

De Statenvergadering is (per spreker/per agendapunt) terug te zien.