Koninklijke onderscheiding voor Jan Smeelen

3 juli 2019

Bij gelegenheid van zijn afscheid als directeur is Jan Smeelen vandaag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de  versierselen opgespeld door Gouverneur Bovens tijdens zijn  afscheidssymposium ter gelegenheid van zijn pensionering.

Jan Smeelen kreeg deze onderscheiding voor zijn jarenlange verdiensten voor de Provincie Limburg. Als programmamanager en directeur heeft hij zich de afgelopen decennia sterk ingezet voor onze provincie. Hij was onder meer medegrondlegger van de vier Brightlands Campussen en heeft een belangrijke rol gespeeld bij de verduurzaming van Chemelot. Hiermee heeft Jan Smeelen een belangrijke bijdrage geleverd aan de versterking van de provinciale economie en het behoud van werkgelegenheid.

Daarnaast is Jan Smeelen sinds de jaren 70 vrijwilliger binnen de handbalsport. Hij was onder meer actief als trainer, stond aan de start van het fusietraject dat heeft geresulteerd in handbalclub Limburg Lions en was lid van de Raad van Toezicht van Stichting Beheer Tophandbal Zuid-Limburg (BTHZL).