Twee nieuwe directieleden voor Provincie Limburg in 2019

2 januari 2019

In 2019 treden twee nieuwe directieleden bij de Provincie Limburg in dienst, zo heeft het College van Gedeputeerde Staten besloten. Carola van der Weijden uit Gulpen treedt  per 15 maart 2019 in dienst als directielid van de Provincie en Diederik Timmer uit Cadier en Keer per 1 september 2019. Directeur Jan Smeelen zal per 1 juli 2019, na 37 jaar, de Provincie verlaten wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Smeelen heeft de laatste 12 jaar gewerkt als directeur van de Provincie Limburg waar hij aan de wieg heeft gestaan van vele majeure projecten en ontwikkelingen.

Uitbreiding directie

De Provincie Limburg is op vele maatschappelijke terreinen actief. In samenwerking met anderen werkt zij agendabepalend voor Limburg met actuele uitdagingen op het gebied van energie, verduurzaming, innovatie en digitalisering. Daarmee fungeert de directie in toenemende mate als initiator van (nieuw) beleid en is zij samen met stakeholders de verbinder van in- en externe partijen. Om goed geëquipeerd te zijn voor deze uitdagingen, wordt het directieteam van de provincie Limburg vanaf 18 maart 2019 uitgebreid met een vierde directeur (1fte). De exacte verdeling van de taken wordt later bekend.

Carola van der Weijden

Van der Weijden (50) studeerde Business Economics aan de Universiteit Maastricht. Zij heeft onder andere gewerkt als lid van het managementteam bij Rijkswaterstaat/Adviesdienst Verkeer en Vervoer en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Momenteel is zij Algemeen directeur van de Universiteit Maastricht, waar zij verantwoordelijk is voor strategische ontwikkelingen en in samenwerking met de Provincie Limburg nauw betrokken is bij de ontwikkeling van de Brightlands campussen. In die hoedanigheid heeft zij de functie van CEO a.i. voor de Brightlands Campus Greenport Venlo bekleed.

Diederik Timmer

Timmer (45) studeerde Fysische Geografie aan de Universiteit Utrecht en coastal zone management aan de TU Delft. Hij heeft landelijk diverse management functies bekleed bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarnaast was hij internationaal actief als adviseur op het gebied van water en economische ontwikkeling in de Verenigde Staten en China. Als directeur bij Rijkswaterstaat was hij onder andere verantwoordelijk voor grote uitvoeringsprojecten zoals de bouw van de A2 tunnel bij Maastricht en gaf hij leiding aan meerdere grootschalige organisatieveranderingen. Momenteel is hij algemeen directeur en eigenaar van Timmer & partners project- en interimmanagement BV.


Carola van der Weijden

Nieuw directielid 2019 Carola van der Weijden

Diederik Timmer

Nieuw directielid 2019 Diederik Timmer