Financiële steun voor euregionale microprojecten

7 januari 2019

De Euregio Maas-Rijn ondersteunt burgernabije grensoverschrijdende microprojecten binnen het People to People-project van het Interreg EMR-programma.

Initiatieven die in aanmerking komen voor subsidiëring moeten betrekking hebben op Sport en cultuur, Arbeidsmarkt, Onderwijs en jongeren, Communicatie en marketing of Burgerparticipatie en openbare dienstverlening. Het gaat hierbij om de organisatie van evenementen, om seminars en om de uitwisseling tussen buurlanden waarbij bijvoorbeeld een grensoverschrijdend burgerforum of een gezamenlijk cultuur-/sportevent het doel is.

Het maximaal subsidiebedrag is afhankelijk van het thema en bedraagt € 20.000 resp. € 37.500. Per project kunnen ten hoogste 50% van de kosten vergoed worden.

Projecten kunnen tot 1 april (16.00 uur) worden ingediend. Voor meer informatie: zie de website van de Euregio Maas-Rijn.


P2P Interreg EMR