Verkenning digitale samenleving: samen vormgeven aan nieuwe razendsnelle ontwikkelingen

21 februari 2019

‘Wat betekent digitalisering, ofwel technologisering en robotisering, voor Limburg en haar inwoners?’ Om daar antwoord op te krijgen, spraken zes verkenners in opdracht van de Provincie Limburg met ruim 350 mensen. Het resultaat is een schatkamer aan ideeën voor de digitale transformatie van Limburg. Die kan dienen als inspiratie voor het onderwijs, de ondernemers, overheden, maatschappelijke organisaties en de inwoners van Limburg. Gedeputeerde Hans Teunissen: “Niets doen is geen optie, aldus de verkenners. Laten we dat vooral samen doen om verder te komen. Samen ook de discussie voeren over wat dit voor Limburg en de Limburgers moet betekenen. Samen geven we vorm aan het (digitale) Limburg van morgen!”

De verkenning startte vanuit een heldere ambitie: de Provincie Limburg wil samen met partners voorop lopen in de digitale samenleving. Om een aantrekkelijke regio te blijven voor de toekomstige generatie moeten we vooroplopen. De vruchten plukken van nieuwe technologische mogelijkheden en goed en verstandig omgaan met de veranderingen als gevolg ervan. Het rapport van de verkenners is niet bedacht in het Gouvernement of van de Provincie. Het is een rapport door en voor Limburg. In het rapport (www.digitaallimburg.nl) worden zowel de mogelijkheden en kansen die digitalisering Limburg biedt als de risico’s geschetst, met een heleboel kleurrijke voorbeelden die tot de verbeelding spreken.

Digitalisering leeft in Limburg

De Provincie stuurde verkenners met drie vragen op pad: waar staan we, wat komt er op ons af en waar moeten we naartoe? Antwoorden vinden was nog niet zo gemakkelijk. Zoveel mensen, zoveel meningen. De hoeveelheid informatie én ideeën die op de verkenners af kwamen was eindeloos: digitalisering leeft absoluut in Limburg. De conclusie van de verkenners was eenduidig: digitalisering heeft gevolgen voor Limburg. En we moeten ons daartoe verhouden.

Verantwoord databeleid

“Hoe de toekomst er precies uitziet qua technologie is niet exact te zeggen, dat zij snel verandert is wel duidelijk. De verkenning heeft dan ook duidelijk gemaakt dat we het niet zozeer moeten hebben over die nieuwe technologie, maar veel meer over de gevolgen ervan voor Limburg en de Limburger. Wat betekent digitalisering voor ons? Vanzelfsprekend moeten we bij alles wat we gaan doen, in het belang van ons allemaal, transparant en verantwoord omgaan met de data die we genereren, delen en achterlaten. Daar moeten we samen afspraken over maken zodat Limburg er in zijn geheel beter van wordt”, aldus Teunissen.

Iedereen moet mee kunnen doen

Teunissen: “Voor mij zijn er drie belangrijke uitkomsten. Ten eerste moeten we ervoor zorgen dat elke Limburger, jong en oud, mee kan doen in de steeds verdere digitalisering van Limburg. Dat betekent bijvoorbeeld dat iedereen altijd en overal toegang moeten kunnen hebben tot het snelle internet en moet beschikken over de juiste kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de toekomst. Het vergroten van ICT-vaardigheden van alle scholieren, ouderen én alle werkenden is belangrijk. Voor die nieuwe razendsnelle ontwikkelingen draagvlak creëren in de samenleving is essentieel.”

Versterken innovatie- en experimenteerklimaat

“Ten tweede vind ik dat we moeten inzetten op het versterken van het Limburgse innovatie- en experimenteerklimaat. We komen als provincie veel verder als ondernemingen, het onderwijs, maatschappelijke organisaties, burgers en de overheid hier samen ruimte te maken voor innovatie. Over onze eigen grenzen heen kijken en handelen: dat is nodig om te kunnen excelleren."

Digitaal vaardig MKB

"Ten slotte pleit ik voor een digitaal vaardig midden- en kleinbedrijf. Bijvoorbeeld met meer ondersteuning van ondernemers, waardoor ze dankzij digitale technologieën hun online verkoop en omzet kunnen laten groeien of bedrijfsproces slimmer, sneller of goedkoper kunnen maken”, aldus Teunissen.