Reactie gouverneur Theo Bovens burgemeester procedure Kerkrade

28 februari 2019

Het is zeer kwalijk dat in Kerkrade de beslotenheid van de raadsvergadering inzake de burgemeestersbenoeming is geschonden. Ik ga deze kwestie onderzoeken en heb de gemeente Kerkrade om opheldering gevraagd. Daarna zal ik aan de minister van Binnenlandse Zaken rapporteren.

Over burgemeestersbenoemingen en -kandidaten ben ik gehouden tot strikte geheimhouding.

Los daarvan speelt de terugkeer van de heer Krewinkel als burgemeester van Heerlen. Deze procedure van ziekte en betermelding is zorgvuldig doorlopen. De heer Krewinkel is door de bedrijfsarts per 18 maart volledig beter gemeld. In overleg met de heren Krewinkel en Roemer is besloten dat hij per 1 april zijn taken zal hervatten. Dit is vrijdag 22 februari ook formeel per brief aan waarnemend burgemeester Roemer van de gemeente Heerlen gecommuniceerd. Daarnaast wil ik benadrukken dat ik in oktober 2018 de media al desgevraagd heb laten weten dat ik op grond van gesprekken met de heer Krewinkel de stellige verwachting had dat de heer Krewinkel binnen nu en zes maanden weer volledig terug op zijn post zou zijn als Kroon benoemd burgemeester van Heerlen.