Provincie Limburg, gemeenten en Ondernemend Limburg werken samen aan een Limburgse aanpak voor arbeidsmigranten

20 februari 2019

Provincie Limburg, gemeenten en Ondernemend Limburg (LLTB, LWV en MKB-Limburg) hebben vandaag de intentie uitgesproken om gezamenlijk te werken aan een Limburgse aanpak voor arbeidsmigranten. De Provincie heeft hiervoor, mede namens de gemeenten en Ondernemend Limburg, een Coördinator Arbeidsmigranten aangesteld. De Limburgse economie draait op volle toeren. “De krapte op de arbeidsmarkt is groter dan ooit tevoren. Werkgevers hebben grote moeite hun vacatures in te vullen. De komende jaren loopt in Limburg het personeelstekort op tot tienduizend arbeidskrachten. Dit lukt niet alleen met Limburgse werknemers. Werknemers uit het buitenland zijn een onmisbare schakel geworden in onze economie en onze samenleving. Een belangrijke groep die zich welkom moet voelen in Limburg”, aldus gedeputeerde Hans Teunissen.

Tot een paar jaar geleden was de vraag naar buitenlandse werknemers vooral in Noord-Limburg zichtbaar. Deze vraag neemt nu ook in Midden- en Zuid-Limburg toe. Het onderzoek naar de omvang van die toekomstige vraag voor heel Limburg zal een onderdeel zijn van deze gezamenlijke aanpak. Meer inzicht in de cijfers zal bijdragen aan de bewustwording en juiste beeldvorming rondom arbeidsmigranten. Tot nu toe hebben overheden en ondernemers vooral ad hoc en lokaal oplossingen gezocht om alle uitdagingen die zo’n grote groep werknemers met zich meebrengt, aan te gaan. Een coördinator en een gezamenlijke Limburgse aanpak voorkomt dat gemeenten allemaal opnieuw en afzonderlijk aan de slag moeten gaan. Harry van de Loo zal hiervoor als coördinator aan het werk gaan.

Samenwerking met Ondernemend Limburg

“Juist die samenwerking met Ondernemend Limburg is van belang. Een samenwerking die begon met een brandbrief van de bedrijven over het oplopende personeelstekort. We hebben hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Bedrijven kunnen de urgente en de toekomstige vraag naar werknemers veel specifieker aangeven. Gezamenlijk, bedrijven en overheid, kunnen we nu datgene doen dat nodig is om deze werknemers goed te huisvesten en te faciliteren”, aldus gedeputeerde Hans Teunissen.

Integrale Limburgse aanpak

In de integrale Limburgse aanpak zullen onderwerpen als goede huisvesting, goede arbeidsomstandigheden, goede sociale integratie én bewustwording dat we iedereen nodig hebben, centraal staan. Door dit gezamenlijk op te pakken, worden krachten gebundeld, kennis en ervaring uitgewisseld. “Met een Limburgse aanpak laten we gezamenlijk zien dat we ook werknemers van buiten Limburg nodig hebben en dat ze welkom zijn”, vult voorzitter Monique Princen van Ondernemend Limburg aan.