Provincie koopt voormalig militair terrein Weert

20 februari 2019

De Provincie Limburg koopt het circa tien hectare grote voormalige militair terrein in Weert voor € 1 miljoen van de Nederlandse Staat. Het doel hiervan is de grond te ontwikkelen voor de bouw van 43 vrijstaande woningen in een bosachtige omgeving.

Het gaat om het zogeheten mobilisatiecomplex van Defensie aan de Diesterbaan 31 te Weert. Dit complex is in 1952 tijdens de Koude Oorlog gebouwd en had als functie om troepen snel te kunnen bevoorraden met brandstof, munitie en voertuigen bij een mogelijk Russische inval. Het complex staat al langere tijd leeg. Gedeputeerde Eric Geurts (Stedelijke Ontwikkeling): “De Provincie investeert samen met Limburgse gemeenten en andere partijen in aantrekkelijke steden. Met de aankoop van het mobilisatiecomplex krijgt Weert nieuwe levendigheid zonder de geschiedenis te vergeten. Een prachtig voorbeeld hoe historie en innovatie hand in hand gaan.”

De Provincie Limburg koopt de grond aan en levert deze vervolgens door aan Ruimte voor Ruimte Limburg CV, welke de gronden gaat ontwikkelen als woongebied. Ruimte voor Ruimte Limburg CV is in 2002 opgericht om de door de Provincie Limburg betaalde kosten voor het slopen van agrarische opstallen terug te verdienen door middel van de verkoop van bouwkavels. Deze subsidieregeling heeft substantieel bijgedragen aan de leefbaarheid van het platteland door middel van de sloop van 600.000 m2 stallen en het uit de markt nemen van 3,2 miljoen kg fosfaat.

De koopovereenkomst is op 20 februari 2019 door staatssecretaris Raymond Knops namens de Staat der Nederlanden en door gedeputeerde Eric Geurts namens de Provincie Limburg getekend. Staatssecretaris Raymond Knops: “Bij ons Rijksvastgoed moet het maatschappelijke rendement voorop staan. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om verduurzaming of innovatie. Met de bouw van nieuwe woningen in de bosrijke omgeving van Weert is dat opnieuw gelukt. Een mooi voorbeeld van goed rentmeesterschap.”

Het ontwerpbestemmingsplan, dat in opdracht van Ruimte voor Ruimte Limburg CV wordt opgesteld, wordt binnenkort voorgelegd aan het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Weert. Er is sprake van ruime bouwkavels, uiteenlopend van 900 m2 tot 3.000 m2, in een bosachtige omgeving. Inzet is om het bestaande wegennet en de groenstructuur zoveel mogelijk te behouden, zodat sprake is van kwalitatief hoogwaardig woongebied. Wethouder Wendy van Eijk: “Dit complex met een oppervlakte van ruim 10 hectare biedt straks ruimte aan bouwkavels die stuk voor stuk midden in het groen liggen en daarmee een aanwinst zijn voor Weert als woonstad.”