Overzicht sollicitanten burgemeestersvacature Kerkrade

5 februari 2019

Naar de vacature burgemeester van de gemeente Kerkrade hebben bij de Commissaris van de Koning, de heer drs. Th.J.F.M. Bovens, 12 kandidaten gesolliciteerd, waaronder 3 vrouwelijke.

Politieke gezindheid van de kandidaten:

Kandidaten per partij
Partij Aantal kandidaten
CDA 2
GroenLinks 2
PvdA 1
VVD 3
Partijloos 4

Het merendeel van de kandidaten heeft een ambtelijke en of politiek-bestuurlijke achtergrond.