Jongeren geven hun mening over de toekomstige omgeving

19 februari 2019

Hoe zien Limburgse jongeren hun toekomstige omgeving? Hoe denken zij dat we in 2050 wonen? Zijn tiny houses de toekomst? Hebben we nog allemaal een eigen auto of is er sprake van een deeleconomie? Winkelen we nog fysiek, of gebeurt dit alleen nog maar online Kortom, hoe zien zij hun toekomst? “Het is belangrijk om die mensen erbij te betrekken, met ze in gesprek te gaan, die straks in 2050 te maken krijgen met de Omgevingsvisie die we nu gaan schrijven”, aldus gedeputeerde Hans Teunissen.

50 jongeren kwamen dinsdagmiddag bij elkaar om van gedachten te wisselen over hoe zij hun toekomst zien. Deze bijeenkomst wordt gehouden in het kader van het opstellen van de Omgevingsvisie 2020. Deze wordt geschreven in samenspraak met gemeenten, waterschappen en andere stakeholders en geeft een doorkijk naar hoe de provincie Limburg er in 2050 uit ziet op het gebied van wonen, detailhandel, natuur, klimaat, welzijn en gezondheid. Maar hoe zien degenen die dan volwassen zijn hun toekomst? Hun ideeën over hoe zij de toekomst zien, zijn waardevol voor de makers van de Omgevingsvisie.

Vloggen

Een groep jongeren kreeg als opdracht hun visie uit te beelden aan de hand van een casus over bijvoorbeeld wonen, werken of klimaat. Dit hebben ze verwerkt in een poster. Het proces om te komen tot deze poster hebben ze vastgelegd in een vlog. Ze hebben belangen afgewogen, geïnventariseerd welke trends er nu al zichtbaar zijn en welke behoeften de nieuwe generatie heeft in beeld gebracht. Een andere groep jongeren is de straat op gegaan om bewoners te vragen hoe zij hun toekomst zien en wat belangrijke aandachtspunten zijn. Ook dit is gevlogd waarin ook aan bod komt wat het idee van de jongeren zelf is.

Frisse ideeën

In de posters en vlogs die gemaakt werden, komen mooie ideeën naar voren. Zoals auto’s die op waterstof rijden, of zonnepanelen op hun dak hebben. Winkelen draait om beleving en niet meer louter om het winkelen zelf. Gedeputeerde Hans Teunissen zegt hierover: ”We willen het zeker niet houden bij deze eerste bijeenkomst en juist in het proces naar de Omgevingsvisie toe vaker met jongeren in gesprek gaan over onze en vooral ook hun ideeën over de fysieke leefomgeving. Want dit is enorm waardevol en levert ons nieuwe inzichten op die we kunnen gebruiken bij het opstellen van de Omgevingsvisie 2020.”