Aanpak van mijnschadewoningen in Kerkrade

7 februari 2019

In de Gulikstraat in de gemeente Kerkrade wordt een achttal woningen aangepakt vanwege ernstige mijnschade. Het voorstel aan de bewoners  is om deze woningen te gaan slopen. Bij vier van de woningen is mijnschade geconstateerd en bij vier andere woningen is de kans aanwezig dat daar in de toekomst sprake van gaat zijn, gezien de specifieke ligging van de woningen en het feit dat de acht woningen constructief één blok vormen.

Het betreffende woonblok aan de Gulikstraat is in de jaren ’30 gebouwd. De vier middelste woningen hebben zodanig ernstige mijnschade dat maatregelen nodig zijn. De oorzaak van deze schade is een plaatselijke bodemweging als gevolg van de steenkoolwinning in de regio. Daarnaast ligt het huizenblok pal bovenop de Feldbissbreuk.  De constructieve veiligheid van vier van de woningen is in het geding.

Plan en uitvoering

De Provincie Limburg en het bestuur van de Stichting Calamiteitenfonds Mijn(water)schade Limburg hebben geconstateerd  dat het uitvoeren van reparatiemaatregelen aan de bouwconstructie bij de bovengenoemde vier woningen niet proportioneel is. Daarnaast is er geen zekerheid te geven aan de bewoners van de twee woningen aan de linker- en rechterzijde in het woonblok dat zij in de toekomst geen schade aan hun woningen krijgen als gevolg van de vroegere mijnbouw.


Er zijn geen aanwijzingen dat elders in de Gulikstraat of verder in de wijk mijnschade aanwezig is.

Aanpak

Samen met de bewoners van alle acht panden van het woonblok aan de Gulikstraat wordt alternatieve huisvesting gezocht. Het voorstel aan de bewoners is om de huidige woningen te slopen. Gedeputeerde Eric Geurts: “Sinds vier maanden heb ik mijnschade in mijn portefeuille en hebben we gezocht naar een goede oplossing voor deze problematiek. Met deze aanpak willen wij de bewoners een veilige en toekomstbestendige woonomgeving bieden, zonder onzekerheden over mogelijke risico’s voor schade aan hun woningen. Een realistisch alternatief is er helaas niet. Als we zouden proberen de woningen constructief te herstellen, blijft dat een maatregel waarmee niet alles opgelost is. Er is immers een lokaal geconcentreerd risico op toekomstige schade vanwege de bodemgesteldheid. De huizen worden praktisch onbewoonbaar en onverkoopbaar. Daarom kiezen we er nu voor de bewoners de helpende hand te bieden door dit aanbod te doen.”

De Provincie Limburg, de Gemeente Kerkrade en de Stichting zijn in overleg met de bewoners van de acht woningen aan de Gulikstraat over een goede oplossing voor alle bewoners.

Risico’s voor andere woningen?

De woningen aan de Gulikstraat 9 tot en met 23 zijn gebouwd in de jaren dertig van de vorige eeuw. Deze verschillen aanzienlijk van de woningen in de buurt. Niet alleen qua leeftijd (het woningbestand in de rest van de wijk is in de meeste gevallen veel jonger), maar ook qua bouwkwaliteit. De rest van de wijk is veelal steviger en moderner gefundeerd. De genoemde woningen in de Gulikstraat bevinden zich bovendien in één geschakeld bouwblok.  Daarnaast zien we dat het gaat om een geïsoleerd probleem in de ondergrond, recht onder het genoemde huizenblok aan de Gulikstraat.

Achtergrond

Tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw is er in Limburg steenkool gewonnen. Daarvan zien we nog steeds de gevolgen in de bodem. Die bodem houden we dan ook goed in de gaten om indien nodig tijdig maatregelen te kunnen nemen. Eind vorig jaar heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat toegezegd aan de Tweede Kamer om voor de Limburgse schadegevallen een permanente voorziening te treffen waarmee maatregelen bekostigd kunnen worden. Dat fonds wordt naar verwachting eind 2019 operationeel.