Koninklijke onderscheiding voor burgemeester Hans Gilissen

13 december 2019

Hans Gilissen (62) is vandaag bij zijn afscheid als burgemeester van Venray benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg de koninklijke onderscheiding tijdens een bijzondere raadsvergadering uitgereikt door gouverneur Theo Bovens.

Gilissen was zestien jaar burgemeester. Tussen 2004 en 2010 van Laarbeek en de laatste tien van Venray (50.000 inwoners). Hij wordt geroemd als een echte burgervader, een verbinder en bruggenbouwer. Venray draagt hem op handen. Vooral over zijn aanpak op het gebied van zelfsturing in de diverse kernen oogst hij veel lof.

Burgemeester Gilissen is ook een man die niet wegloopt voor problemen. Niet in de gemeenteraad en niet in het college van B&W. Zo tackelde hij in 2015 onder meer de commotie bij de komst van enkele honderden vluchtelingen. De burgemeester was dagelijks in het asielzoekerscentrum, volgde een cursus Arabisch en bracht zelfs enkele weken door in het centrum om zich een beeld te vormen van de leefwereld van de vluchtelingen.

Zijn grenzeloze betrokkenheid en aanwezigheid bij initiatieven en gelegenheden in alle dorpen en wijken wordt geroemd. Bijzonder is de aandacht die deze burgemeester heeft voor jeugd en jongeren. Ook is Gilissen een betrokken bestuurder bij netelige kwesties. Bijvoorbeeld als politiemensen in het nauw komen of bij overlast, burenruzies, criminaliteit en – specifiek voor Venray – rondom ‘verwarde personen’.

Ook maatschappelijk is Gilissen actief. Zo was hij betrokken bij samenwerking tussen jeugdzorginstellingen in Limburg en Noord-Brabant. Op persoonlijke titel heeft Gilissen succesvol gelobbyd voor een geldelijke bijdrage van Noordrijn-Westfalen voor een nog te bouwen bezoekerscentrum op de militaire begraafplaats van 32.000 Duitse soldaten in Ysselsteyn.

"Hans Gilissen vervult een toonaangevende voorbeeldfunctie in Limburg en daarbuiten", zegt Gouverneur Bovens.