Provincie financiert uitbreiding Brightlands Campus Greenport Venlo met € 17,6 miljoen

28 augustus 2019

Om de verdere groei van de campus te kunnen accommoderen, wordt Brightlands Campus Greenport Venlo uitgebreid met een Bright House en een Bright Village. De nieuwe gebouwen zijn bedoeld voor start-ups, ondernemers, kennisinstellingen en onderzoeksinstituten die zich op de campus willen vestigen c.q. daar reeds gevestigd zijn en willen uitbreiden. Met de bouw is een investering van 22,6 miljoen euro gemoeid. De Provincie Limburg zal met een bijdrage van 17,6 miljoen euro het grootste deel van de financiering voor haar rekening nemen, de gemeente Venlo draagt 4,4 miljoen euro bij.

Uitbreiding van de campus is nodig nu de bestaande gebouwen Villa Flora en Innovatoren door de snelle groei van de campus nagenoeg vol zijn. “De ontwikkelingen gaan sneller dan verwacht”, zegt gedeputeerde Hubert Mackus van de Provincie Limburg. “In 2017 hebben we de ambitie uitgesproken om de campus te laten uitgroeien tot ‘place to be’ op het vlak van gezonde en veilige voeding, future farming en biocirculaire economie. Sinds dat moment is de campus fors gegroeid. We zijn op de goede weg.”

Netwerkcampus

Inmiddels zijn 60 organisaties en 16 R&D-faciliteiten op de campus gevestigd. Er werken ruim 650 mensen. Ruim 400 studenten volgen onderwijs en verrichten onderzoek op de campus. Hubert Mackus: “De campus vervult daarnaast als ‘netwerk-campus’ in toenemende mate een faciliterende en verbindende rol voor het MKB. Verdere groei is echter alleen mogelijk als we meer ruimte scheppen voor verhuurbare kantoren, laboratoria en werkplaatsen.”

Wethouder Erwin Boom, gemeente Venlo: “Het betreft een belangrijke investering die noodzakelijk is voor de verdere ontwikkeling van Brightlands Campus Greenport Venlo. De campus gaat ook in de toekomst het verdere vliegwiel zijn voor alle innovaties op het gebied van gezond leven, bewuste voeding en onze circulaire economie en is daarmee van ongekend belang voor onze regio en daarmee ook voor Limburg.”

De directie van Campus Vastgoed Greenport Venlo heeft in samenspraak met Brightlands Campus Greenport Venlo een plan uitgewerkt om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar ruimte. Voorstel is nu om een Bright House en een Bright Village te bouwen waarmee er ruim 8600 m2 netto vloeroppervlakte wordt toegevoegd aan de huidige 13600 m2.

Bright House

Het Bright House telt vijf lagen en is een kopie van de twee Bright Houses die afgelopen voorjaar in gebruik zijn genomen op de Brightlands Chemelot Campus in Geleen. Kopiëren betekent lagere kosten, minder kans op fouten en snellere bouw. Het gebouw zal eind 2020 / begin 2021 worden opgeleverd. Het Bright Village bestaat uit een aantal ‘paviljoens’ van in totaal 1100 vierkante meter en kan medio 2020 worden opgeleverd. Hier kunnen ondernemers terecht die later doorstromen naar andere plekken op de campus.

Vlucht

De Provincie Limburg is blij met de ontwikkelingen, aldus Hubert Mackus:

“Wij juichen het als aandeelhouder toe dat de ontwikkeling van de campus in Venlo binnen een relatief korte tijd een zodanige vlucht heeft genomen dat uitbreiding van het vastgoed nu al aan de orde is.”

De financiering moet nog worden goedgekeurd door Provinciale Staten en de gemeenteraad van Venlo.