Venlo-Venray nr. 1 in crossborder e-fulfilment

5 april 2019

Venlo-Venray is tijdens de summit Logistieke Hotspots in Weert opnieuw uitgeroepen tot de onbetwiste winnaar op het gebied van crossborder e-fulfilment, de volledige afhandeling van orders van webshops. Een prijs die nog eens de positie van Venlo-Venray als Europese logistieke hotspot benadrukt en de eerste plaats in internationale rankings voor logistieke hotspots bevestigt.

Daarnaast heeft Venlo-Venray haar positie ten opzichte van 2018 verbeterd in de ranking voor de Logistieke Hotspot. Venlo-Venray steeg in deze ranking van plek 3 naar 2. Ook de andere logistieke regio’s in Limburg deden het goed.

Gedeputeerde Joost van den Akker van Economie en Kennisinfrastructuur:

We zijn blij met deze erkenning en feliciteren Tilburg-Waalwijk met de prijs Logistieke Hotspot 2019.

De Provincie zet sterk in op het verbinden van verschillende stakeholders in de logistiek en het stimuleren van de samenwerking. Het programma LimburgLogistiek van LIOF is een van de programma’s die zeer succesvol zijn. Als Provincie gaan we door om een sterke logistieke hotspot te blijven. Innoveren is hierbij voor de komende jaren één van de pijlers om dat te doen.

34 panelleden afkomstig uit verschillende logistieke geledingen beoordeelden de verschillende logistieke regio’s van Nederland op zes criteria:

  1. Beschikbaarheid van geschikt personeel
  2. Beschikbaarheid van voldoende bouwgrond en geschikte panden
  3. Medewerking van overheid/gemeenten
  4. Inzetbaarheid en motivatie van medewerkers
  5. Aanwezigheid van goede infrastructuur
  6. Bereikbaarheid van logistieke knooppunten

Een aantal van deze punten verdienen speciale aandacht.

Beschikbaarheid van geschikt personeel

Logistiek in Limburg is flink gegroeid. Dat brengt uiteraard uitdagingen voor de arbeidsmarkt met zich mee. Maar het goede nieuws is dat er nog altijd potentieel is. In Limburg, maar ook over de grens in België en Duitsland. Wel moeten bedrijven blijven werken aan het behoud van personeel, innovatie en het werven van de juiste gekwalificeerde krachten. Individueel zetten bedrijven hierop in, maar ook juist in samenwerkingsverbanden. Zo zijn er goede voorbeelden in de regio van samenwerkingen tussen uitzendbureaus en werkgeversservicepunten waar de vraag naar personeel is opgevangen. Tegelijkertijd is het van groot belang dat er aandacht blijft voor de juiste randvoorwaarden. Denk daarbij aan huisvesting voor arbeidsmigranten, maar ook aan de aanwezigheid van voldoende opleidingsaanbod.

Medewerking van overheid/gemeenten

De Provincie Limburg scoort ook goed op het gebied van medewerking van overheid en gemeenten. Logistiek is en blijft een belangrijk thema voor de Provincie en gemeenten in Limburg. Er zijn 64.000 mensen die werken in logistieke functies.
Juist de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid zorgt ervoor dat je samen verder komt op belangrijke thema’s als innovatie, infrastructuur en arbeidsmarkt & onderwijs. Dit is wat onder andere gebeurt binnen het netwerk van SMART Logistics Centre Venlo. Cross-border e-fulfilment staat en blijft ook binnen dit netwerk een belangrijk speerpunt voor nieuwe projecten en initiatieven.

Aanwezigheid van goede infrastructuur

Een derde sterk punt van Limburg is de infrastructuur. Limburg ligt strategisch ten opzichte van de grote Europese consumentenmarkt maar heeft ook een zeer goede verbinding met belangrijke havens als Rotterdam en Antwerpen. De komende tijd wordt de bestaande infra, waaronder rail en barge terminals, verder uitgebreid. Een uitvloeisel van de doelstelling om de regio aantrekkelijk te houden en capaciteit te houden voor verdere groei van de regio

Tys van Elk, algemeen directeur LIOF: "Naast het structureel versterken van de positie van de Limburgse logistieke sector staat de nationale en internationale branding en acquisitie van deze sector hoog op onze agenda. Wij zijn continu bezig met het aantrekken van buitenlandse vestigingen en het verankeren van gevestigde buitenlandse bedrijven in Limburg. Meer dan 550 buitenlandse bedrijven hebben inmiddels hun weg naar Limburg gevonden! Deze prijs bevestigt dat Limburg als regio een interessante vestigingsplaats is."