Provinciale Statenverkiezingen: brief vorderingen oriënterende gesprekken

9 april 2019

Brief van Ger Koopmans en Geert Gabriëls over de vorderingen rond de oriënterende gesprekken, als onderdeel van de informatiefase.

Voornemen is hierover op dinsdag 16 april a.s. om 13.00 uur te rapporteren. Provinciale Staten worden in overweging gegeven hierover op donderdag 18 april in gesprek te treden.