Provinciale Statenverkiezingen: brief informateurs

16 april 2019

Brief van de informateurs Ger Koopmans en Geert Gabriëls met daarin de rapportage van de informatiefase en voorstel voor het vervolg.

Provinciale Staten hebben een extra vergadering belegd om over de bevindingen in gesprek te gaan. Dat gebeurt op donderdag 18 april 2019 om 20.00 uur. In deze vergadering kan dan geconcludeerd worden over een vervolg van de (in)formatie.

Op de pagina 'Coalitievorming' vindt u alle informatie over de coalitievorming in Limburg.


Link naar de brief