Overzicht sollicitanten burgemeestersvacature Leudal

26 april 2019

Naar de vacature burgemeester van de gemeente Leudal hebben bij de Gouverneur, de heer drs. Th.J.F.M. Bovens, 12 kandidaten gesolliciteerd, drie vrouwelijke en negen mannelijke.

Politieke gezindheid van de kandidaten
Partij Aantal kandidaten
CDA 3
PvdA 1
VVD 3
GroenLinks 2
Lokaal 1
50PLUS 1
Partijloos 1

Het merendeel van de kandidaten heeft een ambtelijke en of politiek-bestuurlijke achtergrond.