Overzicht sollicitanten burgemeestersvacature Beekdaelen

24 april 2019

Naar de vacature burgemeester van de gemeente Beekdaelen hebben bij de Commissaris van de Koning, de heer drs. Th.J.F.M. Bovens, 12 kandidaten gesolliciteerd, twee vrouwelijke en tien mannelijke.

Politieke gezindheid van de kandidaten
Partij Aantal kandidaten
CDA 4
PvdA 2
VVD 1
Lokaal 3
50PLUS 1
Partijloos 1

Het merendeel van de kandidaten heeft een ambtelijke en of politiek-bestuurlijke achtergrond.