Euregio Maas-Rijn krijgt meer impact dankzij nieuwe rechtsvorm

5 april 2019

Eindelijk is het zover: De Euregio Maas-Rijn krijgt een nieuwe juridische structuur en wordt vanaf 1 april 2019 ‘omgedoopt’ in een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS)! Op deze wijze wordt een nieuwe impuls gegeven om de grensoverschrijdende samenwerking tussen de partnerregio's verder te versterken. De Algemene Vergadering van deze EGTS, bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende besluitvormingsniveaus, komt op 4 april in Luik voor het eerst bijeen. De toegevoegde waarde van de oprichting zit met name in het gegeven dat EMR in deze nieuwe structuur als efficiënte partner en bruggenbouwer kan optreden in discussies met besluitvormers en bevoegd gezag met name op het gebied van economie en innovatie, arbeidsmarkt, mobiliteit en toerisme.

Afkomst

De Euregio Maas-Rijn is een van de oudste samenwerkingsverbanden in Europa en werd in 1976 als werkgroep opgericht. In 1991 werd het omgevormd tot een Stichting conform Nederlands recht. Het gebied omvat het zuiden van de provincie Limburg (Nederland), de provincie Limburg (België), de provincie Luik (België), het Zweckverband Aken (Duitsland) en de Duitstalige Gemeenschap (België). Het heeft een oppervlakte van ongeveer 11.000 km² en heeft bijna 4 miljoen inwoners met verschillende luchthavens en universiteiten.

Europa herleeft in de Euregio. Zonder zich ervan bewust te zijn, gaan talloze burgers dagelijks de grens over of het nu gaat om te werken, wonen of winkelen. Daarnaast wordt dagelijks gebruik gemaakt van talrijke grensoverschrijdende diensten: Het gezamenlijke politiecentrum EPICC verwerkt 20.000 dossiers per jaar, hulpdiensten worden ongeveer 1.300 keer per jaar over de grens heen ingezet en op jaarbasis worden ruim 6.000 burgers geïnformeerd en geadviseerd bij het Grensinformatiepunt (“Aachen-Eurode”). De grensoverschrijdende samenwerking en netwerkvorming van de afzonderlijke dienstverleners maakt onderdeel uit van het dagelijks leven in de Euregio Maas-Rijn en is daarmee van groot belang voor burgers, bedrijven, organisaties, gemeenten en steden in de grensregio.

De Europese groepering voor territoriale samenwerking

In 2006 heeft het Europees Parlement de verordening inzake de Europese groepering voor territoriale samenwerking aangenomen. Hiermee werd een juridisch kader voor grensoverschrijdende samenwerking gecreëerd. Met dit Europees instrument worden overheden en lidstaten in staat gesteld om grensoverschrijdende structuren met een eigen rechtspersoonlijkheid te creëren. Deze kapstok vergemakkelijkt en bevordert de vorming van netwerken tussen de afzonderlijke partnerregio's met als doel de economische, sociale en territoriale cohesie in de EU te versterken en heeft inmiddels voor talrijke grensoverschrijdende structuren gezorgd.

Doelstelling van de structurele hervorming

Met de oprichting van de EGTS Euregio Maas-Rijn bereidt deze Euregio zich voor op toekomstige uitdagingen in de grensregio. Dankzij deze nieuwe rechtsvorm wordt de EMR een erkende, sterke en toekomstbestendige partner voor de lokale, regionale en federale overheid. Deze rechtsvorm -die de EU specifiek voor grensregio's in het leven heeft geroepen- zal de EMR in staat stellen om meer succes te boeken en slagkracht te hebben. Niet alleen om grensoverschrijdende obstakels te verminderen of weg te werken maar ook om nieuwe kansen voor verdere ontwikkeling te benutten. De Euregio herbergt immers heel wat sterke troeven, die krachtiger worden uitgespeeld wanneer ze worden samengebracht.

Een frisse wind in de lucht voor grensoverschrijdende samenwerking

Gisela Walsken, voorzitter van de Regionale Raad van Keulen en huidig voorzitter van de Euregio Maas-Rijn, zegt over de oprichting van de EGTS Euregio Maas-Rijn: "De oprichting van een EGTS brengt de samenwerking tussen de partnerregio's binnen de Euregio Maas-Rijn op een hoger niveau. Enerzijds draagt dit bij tot een grotere zichtbaarheid en transparantie en ook tot lokale verankering van de Euregio. Anderzijds zorgt deze nieuwe structuur ervoor dat de diverse initiatieven op verschillende niveaus worden gecoördineerd en elkaar niet overlappen.

De directeur van de Euregio Maas-Rijn, Michael Dejozé, voegt hieraan toe: "De EGTS borgt dat de Euregio Maas-Rijn een door ieder erkende schakel is tussen Euregionale dienstverleners, netwerken, partnerregio's en besluitvormingsniveaus. Op deze wijze worden de belangen van de burgers in het grensgebied het beste gediend. Met name wordt hierbij gedacht aan sectoren zoals arbeidsmarkt, onderwijs, mobiliteit, economie en innovatie maar ook aan initiatieven op het gebied van veiligheid, cultuur, toerisme en digitale transformatie.“

Logos Ostbelgien Region Aachen Provence de Liege Euregio Maas Rijn Provincie Limburg BE Provincie Limburg NL