Het verder vergroenen van Parkstad Limburg kan beginnen!

24 september 2018

Het project 'ikgroenhet' helpt buurtbewoners bij het vergroenen van hun voortuin en bij het verbeteren en adopteren van openbaar groen in hun omgeving. Na de uitvoering van een pilot in het Eikske in Landgraaf hebben de gemeente Landgraaf, de gemeente Heerlen, Wonen Limburg, IBA Parkstad en de provincie Limburg de handen ineengeslagen om het project breder op te pakken. Deze partijen gaan samen met bewoners en woningcorporaties, maar ook met verenigingen, ondernemers, onderwijs- en natuurorganisaties verschillende buurten in Parkstad vergroenen. Dat betekent: Handen uit de mouwen, tuinplannen maken, tegels of stenen eruit halen en tijdens tuinfestivals in de buurten samen planten erin zetten. Op 25 september vindt het officiële startmoment van ikgroenhet plaats in Landgraaf.

Het is gezellig om samen te werken met buurtbewoners en professionals en elkaar te leren kennen op de tuinfestivals! Van najaar 2018 tot en met eind 2020 is team ikgroenhet aan de slag in Landgraaf, Heerlen en -voor Wonen Limburg- in Kerkrade-Noord. Als eerste wordt Schaesberg-midden vergroend. Het doel is om steeds meer groene stipjes op de kaart te zetten. Zo kan Parkstad, vanuit Park Gravenrode als het ‘groene hart’, langzaam verder vergroenen tot een groener, socialer, gezonder, kwalitatief en economisch waardevoller leefgebied. Met als motto: ‘De Amazone begint in je eigen voortuin!’.
Een groene tuin en een groene openbare ruimte hebben vele voordelen. Tuinieren is gezond, groen zuivert de lucht, houdt water vast, is belangrijk voor dieren en voor de biodiversiteit en voorkomt verhitting. Tijdens de hittegolven van afgelopen zomer heeft iedereen kunnen ervaren hoe belangrijk verkoeling in de woonomgeving is. Met ikgroenhet laten we zien dat een groene tuin een prima alternatief is voor de tegeltuin of de grindtuin. Ook stimuleert ikgroenhet onderlinge ontmoeting en inspiratie tussen buurtbewoners, met als doel een sociaal duurzame buurt. We willen niet alleen de deelnemers aan het project, maar alle inwoners van Parkstad Limburg inspireren.


Op 25 september vindt het officiële startmoment van ikgroenhet 2018-2020 plaats in buurthuis Onger Os, Haesenplein 1 (Haesenstraat) Landgraaf. Van 16.00-19.30 zijn bewoners van Schaesberg-midden welkom om informatie over het ikgroenhet-project te krijgen of tuinideeën te bespreken. Om 18:00 zullen gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen (Sociale agenda Limburg 2025, burgerparticipatie en leefbaarheid) en de Landgraafse wethouder Marlies Dreissen (ruimtelijke ordening en openbare ruimte) gezamenlijk op bijzondere wijze het startsein geven voor de verdere vergroening van Parkstad Limburg.

Pers is van harte welkom om de inloopbijeenkomst en het officiële startmoment bij te wonen. Bent u van plan te komen, laat dit dan uiterlijk de dag ervoor weten aan Edith Thijssen, communicatiemedewerker van de gemeente Landgraaf, tel: (045) 569 5236.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.ikgroenhet.nl of een e-mail sturen naar ikgroenhet@bureauverbeek.nl. Een filmpje met twee deelnemers aan ikgroenhet in de hoofdrol vindt u via: https://www.iba-parkstad.nl/stories/mensen-maken-iba-joyce-vergroent-de-wijk/.