Kwartiermaker aan de slag voor een geletterd Limburg

7 september 2018

Onze samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen. Dit is voor 92.000 volwassen Limburgers niet vanzelfsprekend. Zij hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Ze lopen tegen problemen aan op het gebied van geld, werk, gezondheid en gezinsleven. Dat heeft grote gevolgen voor hen. Gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen (Werk en Welzijn): “Het wordt tijd de vicieuze cirkel te doorbreken. Kunnen lezen, schrijven en rekenen zijn erg belangrijk om mee te kunnen doen. Sámen aan de slag voor de alfabetisering.” Daarom heeft de Provincie Limburg Ivette Sprooten als kwartiermaker aangesteld om actie te ondernemen voor de alfabetisering van Limburg.

In de provincie Limburg worden mensen geholpen om beter te kunnen lezen, te kunnen schrijven en te rekenen. Bibliotheken hebben hierin een actieve rol in. Dat geldt ook voor Stichting ABC, Cubiss Limburg (de organisatie die Limburgse bibliotheken adviseert), Stichting Lezen en Schrijven en andere lokale initiatieven.

Sinds kort is er de functie van kwartiermaker laaggeletterdheid bijgekomen. Ivette Sprooten, adviseur Laaggeletterdheid Cubiss Limburg, gaat functioneren als aanjager en deskundige op het gebied van alfabetisering. Ze is er om organisaties, gemeenten en mensen die op zoek zijn naar initiatieven om van laaggeletterdheid naar geletterd te komen, kennis te laten maken met elkaars projecten. Organisaties en gemeenten hebben om zo´n functie gevraagd omdat ze van elkaars initiatieven willen leren. Verder ontsluit en toetst ze financiële mogelijkheden om initiatieven verder te helpen. Ivette Sprooten: “Samenwerken aan laaggeletterdheid zet meer zoden aan de dijk. Door slimme en doeltreffende verbindingen tussen organisaties te maken kan deze problematiek optimaal en breed worden aangepakt. We kunnen samen aan de slag!” Regio’s waar de behoefte het grootst is, krijgen voorrang. De kwartiermaker werkt in opdracht van de Provincie Limburg.

Deze week is er landelijk extra aandacht voor alfabetisering. Op zaterdag 8 september is het Wereldalfabetiseringsdag. Rondom deze dag organiseert Stichting Lezen & Schrijven de Week van de Alfabetisering. Gedeputeerde Hans Teunissen (Onderwijs): “Stel je voor dat je de bijsluiter van je medicijnen niet kan lezen of geen sollicitatiebrief kan sturen.. Laaggeletterd zijn is elke dag een grote belemmering. Het is belangrijk dat we samen met bijvoorbeeld bibliotheken aan de slag gaan en blijven om daar iets aan te doen!”

Ivette Sprooten is te bereiken via e-mail (i.sprooten@cubiss.nl) of telefoon (06 52 67 26 65).


Achtergrondinformatie

13% van de groep laaggeletterde Limburgers zit in de leeftijd van 16 tot 65 jaar. In een aantal Limburgse steden ligt dit percentage boven de 16%. Onder 65-plussers is ruim 21% laaggeletterd. Landelijk worden de maatschappelijke kosten van laaggeletterdheid ingeschat op bijna 1 miljard euro per jaar, door productiviteitsverlies, maar ook door effecten in de gezondheidszorg en sociale zekerheid.