Kans op Einstein Telescope in Limburg groter met Europese subsidie voor testopstelling

Gepubliceerd op 5 september 2018 (om 18:01)

Maandag 3 september gaf het Europese subsidieprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland groen licht aan 23 projectaanmeldingen die waren ingediend in de vierde projectoproep van het programma. Bij 11 van deze projecten zijn Limburgse partners betrokken. Een van de spraakmakende projecten is de zogeheten “R&D fieldlab Einstein Telescope Pathfinder” onder leiding van Nikhef, het nationaal instituut voor subatomaire fysica in Amsterdam.

Behalve ET Pathfinder gaat het verder om projecten zoals 3D-geprinte bot-implantaten en inzet op transport van West-Vlaanderen naar Limburg via binnenvaart en trein.

Met deze selectie ligt er voor Limburg een Europese financiering in het vooruitzicht van ongeveer 8 miljoen euro. De projectaanmeldingen moeten nog wel verder worden uitgewerkt om uiteindelijk definitief te kunnen worden goedgekeurd. De komende weken werkt de Provincie Limburg aan een voorstel tot cofinanciering. Dat is een voorwaarde om de Interreg-gelden te ontvangen. In totaal zou de Limburgse som aan Europese financiering vanuit Interreg Vlaanderen-Nederland stijgen naar 23 miljoen euro.

Pathfinder

ET Pathfinder is een grensoverschrijdend Vlaams-Nederlands project dat de technieken van Einstein Telescope (het meten van zwaartekrachtsgolven) in een testopstelling beproeft. Vanuit Interreg kan dit project rekenen op 4 miljoen euro. Het gaat hierbij om technologie op het vlak van onder meer precisietechnologie, coatings, optica, meet- en regeltechniek, geotechniek, seismische isolatie, ICT, engineering & productie en materialen. Het project trekt kenniswerkers aan en biedt interessante mogelijkheden voor het bedrijfsleven om met steun van kennisinstituten en overheden de technologie te ontwikkelen en kennis op te bouwen om zich te kwalificeren als toeleverancier voor Einstein Telescope én voor eigen toekomstige innovaties.

Nikhef voert het project samen met de universiteit Maastricht uit.

Limburgs gedeputeerde Joost van den Akker van Economie en Kennisinfrastructuur:

Dit vergroot de kans dat Einstein Telescope in Limburg wordt geplaatst.