De heer J.J.M. Som waarnemend burgemeester van de gemeente Kerkrade

18 september 2018

De Gouverneur, de heer drs. Th.J.F.M. Bovens, heeft de heer Jos Som met ingang van 16 december 2018 aangesteld tot waarnemend burgemeester van de gemeente Kerkrade. De heer Som is tot aan die datum burgemeester van de gemeente Kerkrade.

De heer Som heeft Zijne Majesteit de Koning verzocht hem met ingang van 16 december 2018 eervol ontslag te willen verlenen als burgemeester van de gemeente Kerkrade. Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd heeft de heer Som afgezien van een herbenoeming tot burgemeester van Kerkrade per 16 december 2018. De heer Som heeft zich wel bereid verklaard tijdelijk de waarneming van het burgemeestersambt op zich te nemen.

Deze waarneming van het burgemeestersambt van de gemeente Kerkrade zal voortduren tot aan de komst van een nieuwe door de Kroon benoemde burgemeester.

De Gouverneur heeft zijn besluit genomen na overleg met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad van Kerkrade.

Op 24 oktober aanstaande zal de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester van Kerkrade worden opgestart met de vaststelling van de profielschets van de nieuwe burgemeester. Ongeveer een week later zal de vacature in de Staatscourant worden opengesteld. Naar verwachting zal de nieuwe door de Kroon benoemde burgemeester van Kerkrade zijn werkzaamheden voor de zomer van 2019 of vlak daarna kunnen oppakken.

De heer Som is een zeer ervaren bestuurder. Hij is vanaf 16 december 2000 burgemeester van de gemeente Kerkrade. Daarvoor was hij achtereenvolgens burgemeester van Gulpen-Wittem (1999-2000), Gulpen (1994-1999) en waarnemend burgemeester van Wittem (1997-1999). De heer Som is 66 jaar en lid van het CDA.